Stiptheid

Infrabel werkt ieder jaar aan een betere stiptheid van het treinverkeer. In 2016 viel er een belangrijke stijging van de vertragingen veroorzaakt door derden op te tekenen. Het gaat hierbij vooral om spoorlopers, persoonsongevallen, bomalarmen of interventies van de politie. De resultaten 2016.

Stiptheid_2016

Drones voor het onderhoud van het spoornet

Infrabel start met een project rond het gebruik van drones voor het onderhoud van bepaalde onderdelen van het net waarvoor het treinverkeer normaal gezien tijdelijk diende te worden stilgelegd. Met drones kan het werk worden uitgevoerd zonder grote impact op het spoornet, wat de stiptheid van het treinverkeer ten goede komt. Vertrekkensklaar