Werven

  • De bouw van een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van de Oude Landen in Ekeren zal extra capaciteit creëren. Infrabel ondersteunt hiermee de toekomstige groei van de havenactiviteiten dankzij een vlotte spoorontsluiting in en rond de Antwerpse haven.
  • We vervangen de overwegen aan de Karm- en de Tonnestraat in Deinze door nieuwe fiets- en voetgangerstunnels.
  • We vervangen de overweg aan Eetsvelde- Erpe-Mere door de renovatie van de ondertunneling iets verderop en het heraanleggen van de aansluitende wegenis.

Spoorwegondernemingen

Ontdek onze producten en diensten voor de spooroperatoren, naast de volledige regelgeving en alle nuttige informatie om op ons spoornet te rijden.

Leveranciers

Bent u leverancier of aannemer van Infrabel? Heeft u interesse om voor Infrabel te werken om onze projecten te helpen realiseren? Hier vindt u alle nuttige informatie.

Business Corner

De Business Corner is het platform voor onze operatoren. Hier vindt u alle informatie over uw transporten en over de modaliteiten om toegang te krijgen tot ons spoornet.

Hulpdiensten

Infrabel werkt samen met de hulpdiensten en diensten noodplanning om de veiligheid op het spoornet te verzekeren. Via het platform Emergency@Infrabel voorzien wij de nodige informatie voor deze partners.