Hulpdiensten en diensten noodplanning

Emergency@Infrabel is een beveiligd informatieplatform dat is voorbehouden voor de hulpdiensten en de diensten noodplanning.

Emergency@Infrabel bevat alle nuttige informatie voor hulpdiensten en diensten noodplanning. 

Zo kunnen zij een beter inzicht krijgen in de voornaamste risico's die onlosmakelijk verbonden zijn met het spoordomein en huninterventies op de sporen in optimale veiligheidsomstandigheden uitvoeren.

Behoort u tot één van de hulp- of diensten noodplanning? Wil u een aanvraag voor toegang tot Emergency@Infrabel indienen? Gelieve dan dit formulier in te vullen. Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de referentiepersoon van uw dienst of eenheid.

Heeft u al een login? Ga naar Emergency@Infrabel.