Overslaan en naar de inhoud gaan

Station van Luttre - Vernieuwing spoorinfrastructuur

De meeste technische installaties in het station van Luttre dateren uit het begin van de jaren 1980. Ze hebben het einde van hun levensduur bereikt en moeten worden vervangen om de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer te garanderen.

Locatie

Station Luttre en omgeving

Planning

Begin: 9 januari 2023
Eind: 2027

Massificatie

Dit werk vertegenwoordigt een investering van meer dan 33 miljoen euro. Om deze werken tot een goed einde te brengen, gaan we in bepaalde fasen het massificatieprincipe toepassen.

Wat is massificatie? Het doel is om de verschillende soorten werken tegelijkertijd uit te voeren. De voordelen zijn dat:

 • de veiligheid van onze technische ploegen die het werk uitvoeren verzekerd en verbeterd wordt
 • de duur van de werken en de impact op het treinverkeer en de buurtbewoners tot een minimum beperkt wordt
 • er optimaal en rationeel gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen voor de uitvoering van de werken (zowel wat betreft personeel, materiaal, tijd, enz.)

Welke werken voeren we uit?

In het kader van deze werf zullen we volgende werken uitvoeren:

1. Spoor- en perronwerken

 • Vernieuwing van meer dan 20 km sporen
 • Vernieuwing van dwarsliggers (de dragers waarop de sporen zijn bevestigd) over een afstand van 1,5 km
 • Opschonen of vervangen van ballast (de laag stenen onder de sporen) over een afstand van bijna 5 km
 • Vernieuwing van 26 wissels (inclusief aanpassing van het spoortracé)
 • Vernieuwing van overweg 73 in Godarville
 • Vervanging van de perronboorden en -bekleding in het station van Luttre
 • Verlenging van perron 1
 • De NMBS zal de perrons uitrusten met nieuwe uitrusting

2. Werken aan de kunstwerken

 • Vernieuwing van de waterdichting van de onderdoorgang in het station van Luttre
 • Aanpassing van de trap
 • Verlenging van de overdekking van de gemeentelijke onderdoorgang
 • Plaatsing van een steunmuur na de Léonardbrug, in de richting van Charleroi

3. Bovenleidingswerken

 • Vernieuwing van de bovenleidingspalen en -portieken (de kabels die de trein van elektriciteit voorzien)
 • Vernieuwing van de bovenleidingskabels

4. Seininrichtingswerken

 • Modernisering en vereenvoudiging van de seininrichtingsinstallaties
 • Aanpassing van de signalen aan het nieuwe tracé in het station van Luttre
 • Mettre en service le système de sécurité automatique ETCS

Wanneer werken we?

Onze werken zijn begonnen op 9 januari 2023. Ze zullen lopen tot en met 2027. Gedurende deze periode zullen we gefaseerd werken, overdag en/of 's nachts, inclusief enkele weekends. Soms zullen we ook doorlopend moeten werken (24u/24), volgens het massificatieprincipe.

De verschillende fasen van onze werf zullen worden gecommuniceerd naarmate de werken vorderen.

De huidige fase van onze werf loopt van 31 juli t.e.m. 18 december 2023: 

 • We werken overdag (van 7u30 t.e.m. 16u) op weekdagen: van maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 15 december.
 • We werken 's nachts (van 22u t.e.m. 6u): van maandag 31 juli t.e.m. maandag 18 december, inclusief weekends. 
 • We werken doorlopend (24u/24) van vrijdagavond (22u) t.e.m. maandagochtend (6u) in het weekend van 16 en 17 december.

De volgende fase van onze werf loopt van 15 januari t.em. 3 juni 2024:

 • Overdag (6u - 22u) tijdens de week:
  • van maandag 15 januari t.e.m. vrijdag 8 maart 2024
  • van maandag 8 april t.e.m. vrijdag 19 april 2024
 • 's Nachts (22u - 6u) tijdens de week:
  • van maandag 11 maart t.e.m. vrijdag 5 april 2024 
 • Doorlopend (24u/24), van vrijdagavond (22u) t.e.m. maandagochtend (6u), elk weekend:
  • van vrijdag 19 januari t.e.m. maandag 8 april 2024
  • van vrijdag 19 april t.e.m. maandag 3 juni 2024

Wat is de impact van deze werken?

 • Mogelijke geluidshinder wegens het gebruik van zware machines en werktreinen
 • Kunstmatige werfverlichting tijdens de nachtwerken
 • Werfverkeer in de buurt van de werken
 • Doorrit van vrachtwagens en werfvoertuigen in de Avenue de la Gare en de Rue de l'Atelier Central

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

We zoeken nieuwe talenten!

Elke dag werken we samen aan een veilig, kwalitatief en modern spoornet. Dat is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.

Kom werken bij een menselijk en stabiel bedrijf met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière. Meer weten > werken bij ons