Overslaan en naar de inhoud gaan

Cyberveiligheid

Een veilig spoornet

Diefstal van gevoelige gegevens, sabotage van IT-systemen, pogingen tot spionage, enz. Cybercriminelen worden steeds vindingrijker in hun methodes om hun doel te bereiken en schade toe te brengen aan een bedrijf. De afgelopen jaren krijgen we steeds vaker te maken met cyberdreigingen en blijft het aantal cyberaanvallen wereldwijd toenemen.

Infrabel, die als belangrijkste mobiliteitsspeler in België hard inzet op de digitalisering, heeft als taak de werking van het spoornet én een veilig treinverkeer te verzekeren. De treinen moeten steeds blijven rijden, om zowel reizigers als goederen op hun bestemming te brengen. Het is dan ook onze opdracht om te verhinderen dat onze IT-infrastructuur wordt gehackt of het doelwit wordt van een kwaadwillige daad waarbij het treinverkeer kan worden verstoord.

Anticiperen en handelen

Om de veiligheid van het treinverkeer te verzekeren, moeten we dus ook preventieve maatregelen nemen, aan risicometing doen en een plan uitwerken om een aanvaardbare en veilige dienstverlening te verzekeren in geval dat er zich, als gevolg van een cyberaanval op gevoelige systemen waarmee we werken, een incident voordoet. We voeren onze inspanningen dan ook verder op om de servers, computers, applicaties of netwerken die een cruciale rol spelen om de werking van het spoornet te verzekeren, optimaal te beveiligen.

Investeringen in middelen en kennis

Dit vereist bijgevolg regelmatige investeringen in middelen en kennis om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de IT-systemen te verzekeren.

Een van de pijlers van onze strategie is onze medewerkers zo goed mogelijk te sensibiliseren over cyberveiligheid. Teams die goed geïnformeerd zijn over de mogelijke gevaren, zijn immers beter in staat cyberdreigingen voortijdig te detecteren.

Om onze essentiële infrastructuren te beschermen, werken onze experts niet alleen nauw samen met de nationale overheden, maar ook met Europese instanties en met onze leveranciers.