Wie is Infrabel?

Infrabel is de infrastructuurbeheerder en uitbater van de Belgische spoorwegen. We bouwen, onderhouden en moderniseren de infrastructuur op het Belgische spoornet. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. Leer ons beter kennen doorheen onze activiteiten, visie, missie, prioriteiten en waarden!

Onze activiteiten

Infrabel is verantwoordelijk voor de Belgische spoorinfrastructuur. Via een betrouwbaar en modern spoorwegnet willen wij de huidige en toekomstige mobiliteitsbehoeften van de samenleving mee ontwikkelen. Ons takenpakket in een notendop:

  • De spoorinfrastructuur onderhouden en vernieuwen: sporen, bovenleiding, seininrichting, ...
  • De capaciteit van de spoorinfrastructuur uitbreiden in functie van de mobiliteitsbehoeften
  • Alle treinen op het Belgische spoornet aansturen en coördineren 
  • De spoorinfrastructuur uitbaten en de beschikbare capaciteit verdelen aan onze klanten, de spoorwegondernemingen

Onze strategische prioriteiten

Ons strategisch plan Focus vertaalt onze missie in 5 grote prioriteiten. Al onze activiteiten en projecten dragen op hun manier hun steentje bij aan deze bedrijfsprioriteiten:

Veiligheid

De veiligheid van het treinverkeer is de allereerste prioriteit. De veiligheid van de treinreiziger en van onze medewerkers, staat meer dan ooit centraal in ons denken en doen.

Stiptheid

We doen er alles aan om de stiptheid, ervaren door de klant, op een hoog niveau te brengen. Zo kunnen we de voordelen van de trein maximaal uitspelen en mee de evolutie naar een duurzamer transportsysteem mogelijk maken.

Capaciteit

Wij willen de spoorwegondernemingen de nodige capaciteit op het spoornet aanbieden. Daartoe bouwen we nieuwe infrastructuur en trachten we de bestaande capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.

Financiën

Wij voeren onze activiteiten uit in een context van grote druk op de overheidsfinanciën. Om steeds een gezonde financiële situatie te behouden, komt het erop aan om efficiënt om te springen met de middelen die we ter beschikking hebben. We zoeken ook naar innovatieve oplossingen voor de financiering van de investeringen die nodig zijn voor het spoornet van morgen.

Duurzaamheid

Wij stellen ons als overheidsbedrijf ten dienste van de samenleving: we willen met haar op één lijn zitten en een welwillend oor bieden aan onze klanten en aan onze andere stakeholders. Ook willen we het spoor positioneren als een essentiële schakel in een duurzaam vervoersysteem.

Onze visie, missie en waarden

De trein biedt heel wat voordelen ten opzichte van andere vervoersmiddelen. Infrabel streeft ernaar om het spooraandeel in de Belgische en Europese mobiliteit te vergroten. Onze missie en visie staan centraal in onze dagelijkse activiteiten:

Missie

Infrabel is het overheidsbedrijf dat het Belgische spoorwegnet ontwikkelt, onderhoudt en uitbaat. Dankzij de knowhow van onze teams en onze betrouwbare technologie bieden we onze klanten een dienstverlening die is afgestemd op hun huidige en toekomstige mobiliteitsbehoeften.

Visie

Infrabel wil het kruispunt van Europa worden dankzij zijn veilig en kwalitatief spoorwegnet. Wij willen ons verder blijven ontwikkelen tot een sterke schakel in een duurzaam vervoerssysteem. Zo willen we de socio-economische ontwikkeling van België en Europa verder ondersteunen.

Waarden

Onze medewerkers zetten onze waarden elke dag om in de praktijk:

  • Service

We stellen de behoeften van onze – directe en indirecte – klanten centraal in ons denken en handelen. We stellen al onze toewijding, nauwkeurigheid en doelmatigheid ten dienste van de veiligheid, de stiptheid en de kwaliteit van de oplossingen die we aan onze klanten aanbieden.

  • Passion

We zijn allen gedreven door eenzelfde passie voor ons vak. We werken elke dag fier, enthousiast, professioneel en integer in het belang van het bedrijf en van de samenleving.

  • Team

Vanuit een rijke diversiteit stimuleren we teamspirit en solidariteit op de werkvloer, op elk niveau van ons bedrijf. We bevorderen de communicatie, de samenwerking, het wederzijds respect en de professionele en persoonlijke ontplooiing.