Toelating van het rollend materieel

Het rollend materieel dat rechtstreeks op de sporen (sporen in of buiten dienst) rijdt en/of werkt dient te beschikken over een verkeerstoelating. Voor het behalen van een verkeerstoelating wordt de conformiteit van het betrokken materieel met de hiervoor geldende wettelijke voorschriften nagegaan.

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) staat in voor de toekenning van een attest tot indienststelling voor het rollend materieel dat rijpaden gebruikt, conform het koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden. Deze vereisten betreffen namelijk de Electromagnetic Compatibility (EMC), de specificaties voor ETCS-remcurven en de functionele beschrijving van TBL1+.

Deze documenten zijn hieronder terug te vinden:

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen of bij Infrabel.

Contactgegevens

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Brussel
E-mail: nsa@mobilit.fgov.be

Infrabel
Directie Traffic Management & Services
10-30 I-TMS.145
Fonsnylaan 13
BE-1060 Brussel
E-mail: homat@infrabel.be