Spoorbypass Mechelen

De spoorbypass is een nieuwe spoorlijn met twee extra sporen ter hoogte van het station van Mechelen. De nieuwe spoorlijn zal zorgen voor meer capaciteit in Mechelen, een aansluiting met de Diabolo en voor een verbetering van de mobiliteit van en naar Brussel.

Meer capaciteit en vlotter treinverkeer

Infrabel investeert in een capaciteitsverhoging van de verbinding Brussel – Mechelen – Antwerpen – Nederland met de aanleg van een spoorbypass ter hoogte van het station van Mechelen.

De spoorbypass is een nieuwe spoorlijn van 3,2 km lang tussen de Abeelstraat ten Zuiden van Mechelen, door het station van Mechelen tot aan de N15 ten Noorden van Mechelen. Dankzij de spoorbypass zullen treinen sneller door het station van Mechelen kunnen rijden: 160 km/u in plaats van de 100 km/u.

Deze nieuwe spoorlijn vormt het sluitstuk van Belgische hogesnelheidsnet.

Investering voor betere mobiliteit

Na de eerdere ingebruikname van de Diabolo en de lijn Schaarbeek-Mechelen, zal het station Mechelen met de spoorbypass kunnen uitgroeien tot een strategisch spoorknooppunt. De nieuwe spoorlijn is ook nuttig voor het Gewestelijk ExpresNet en zal bijdragen tot een gevoelige verbetering van de mobiliteit van en naar Brussel.

De totaal geraamde investering voor de spoorbypass Mechelen bedraagt ongeveer 170 miljoen euro.