Spelboek over spoorveiligheid

Het nieuwe spelletjesboek telt 16 pagina’s en omvat verschillende oefeningen en spelletjes rond het thema spoorveiligheid. Zo moet je ondermeer de juiste verkeersborden bij een overweg tekenen, ga je op zoek naar de gevaarlijke situaties in een station, ontcijfer je een veiligheidscode en vind je veilig de weg terug langs het spoor, of neem je deel aan een grote veiligheidsquiz. Dankzij het kleurrijke oefenboekje leren de kinderen spelenderwijs wat wel en niet mag in de buurt van de sporen.

Het is een aanvulling op de “Schoolkit” die dit voorjaar werd gelanceerd. Die veiligheidskit is gemaakt voor leerkrachten (of medewerkers van Infrabel die als ambassadeurs optreden) om hun lessen nog beter te structureren op maat van de leerlingen. De sensibiliseringskit richt zich vooral op kinderen uit het lager onderwijs (minder dan 12 jaar) en spitst zich toe op de elementaire veiligheidsregels op het spoordomein.