"Schuman-Josafattunnel" binnen 100 dagen in gebruik - 03/09/2015

Op 14 december zal de eerste trein door de tunnel Schuman-Josaphat rijden. De tunnel Schuman-Josaphat verbindt de Europese wijk en Brussels Airport. Deze indienststelling betekent het einde van een zeer ambitieuze werf en tegelijk de opening van het multimodale knooppunt Schuman. 100 dagen voor de indienststelling was het ideale moment om de pers een stand van zaken te geven.

Met de trein van de Europese wijk naar Brussels Airport

Deze nieuwe tunnel maakt van het station Schuman een echt multimodaal knooppunt waar multifunctionaliteit, gezelligheid, veiligheid en comfort centraal staan. De nieuwe verbinding zal het treinaanbod binnen de Europese wijk sterk verbeteren zonder gebruik te maken van de Noord-Zuidverbinding. Het station Schuman groeit zo uit tot één van de belangrijkste mobiliteitsknooppunten in Brussel.

Kaart van de tunnel Schuman-Josafat:

Spoorwegtunnel diep onder de stad

De werken voor Schuman-Josaphat zijn gestart in 2008. Schuman-Josaphat is een delicate en complexe werf: de graafwerken, voor een groot deel met de hand, hebben 3,5 jaar in beslag genomen. Bij het ontwerp van de tunnel werd er alles aan gedaan om de hinder door het treinverkeer tot een minimum te beperken voor de buurtbewoners. De seinen en de bovenleiding werden al geplaatst. De laatste fase van de werken kan nu aanvangen: de installatie van de veiligheidsuitrusting.

De nieuwe verbinding, L161 A, zal de lijnen 161 (Namen – Brussel) en 26 (Halle – Vilvoorde, het oostelijk ringspoor van Brussel) verbinden.

Meer info vindt u in ons persbericht over D-100 van de tunnel Schuman-Josaphat.