De Schuman-Josafat spoortunnel

De Schuman-Josafat spoortunnel is een rechtstreekse verbinding tussen het station Brussel-Schuman en de spoorlijn Halle-Vilvoorde (lijn 26), ook wel het Oostelijk ringspoor rond Brussel genaamd. Dankzij deze nieuwe link krijgt de Europese Wijk een rechtstreekse verbinding met het Noorden van Brussel, de luchthaven, alsook met de belangrijkste steden in ons land. De Brusselse Noord-Zuidverbinding wordt dankzij de nieuwe Schuman-Josafatverbinding bovendien ontlast.

Nieuwe spoorverbinding voor Brussel

De Schuman-Josafatspoorverbinding is een nieuwe spoorverbinding tussen het station Brussel-Schuman en de spoorlijn Halle-Vilvoorde (Oostelijk ringspoor Brussel, lijn 26). Deze nieuwe spoorinfrastructuur loopt volledig ondergronds en heeft een lengte van 1250 meter. De spoortunnel loopt onder de Kortenberglaan, het Jamblinne de Meuxplein en sluit vervolgens aan op de bestaande spoortunnel onder het Eugène Plaskyplein.

ZOOM

Tunnel Schuman-Josaphat

Tijdswinst dankzij rechtstreekse verbinding

De Schuman-Josafattunnel verbindt de luchthaven Brussels Airport rechtstreeks met de Europese wijk en met belangrijke Belgische steden Namur, Ottignies, Nivelles en Charleroi. De nieuwe spoorinfrastructuur zorgt voor een vlottere toegang tot Brussel en ontlast de verzadigde Noord-Zuidverbinding. Daarnaast is de spoortunnel ook perfect complementair met de Diaboloverbinding die in juni 2012 werd geopend. De reistijd tussen Ottignies en de luchthaven bedraagt met de Schuman-Josafattunnel nog 30 minuten in plaats van 50 minuten. Een overstap in Brussel-Noord is immers niet meer nodig.

Spectaculaire ondergrondse werken

De bouw van de Watermaal-Schuman-Josafatspoorverbinding is een van de grootste ondergrondse werken die Brussel ooit heeft gekend. Voor Beliris en ons studiebureau TUC RAIL, die de spooruitrustingswerken heeft opgevolgd en uitgevoerd, was deze werf een bijzondere technologische uitdaging. 

De aanleg van de nieuwe spoortunnel gebeurde uitsluitend ondergronds, zonder gebruik te maken van open sleuven, onder een van de dichtst bevolkte gebieden in ons land. De ondergrondse zone is bijzonder complex omdat deze al gebruikt wordt door de metro- en wegtunnel. De arbeiders hebben een groot gedeelte van de spoortunnel met de hand uitgegraven. Tijdens de volledige duur van de werken werden de nabijgelegen huizen 24u op 24 bewaakt door meetapparatuur om eventuele verzakkingen onmiddellijk vast te kunnen stellen.

Nieuw multimodaal station Brussel-Schuman

Het station Brussel-Schuman is een belangrijke schakel voor de Brusselse mobiliteit. Brussel-Schuman wordt volledig gemoderniseerd en getransformeerd tot een multimodaal knooppunt waarbij het spoornet en metronetwerk naadloos op elkaar aansluiten. Het nieuwe station beslaat 3 ondergrondse verdiepingen waarbij het daglicht volop naar binnen kan schijnen. De perrons zijn verhoogd om het instappen te vergemakkelijken.

Financiering

De totale investering voor de Schuman-Josafat spoorverbinding bedraagt ongeveer 365 miljoen euro. De uitbreiding van de spoorlijn tussen de stations Watermaal en Brussel-Schuman bedroeg daarbovenop nog eens 266 miljoen euro.

Infrabel investeerde 537 miljoen euro in de werken (waarvan 33 miljoen euro afkomstig is van Europese Subsidies). Beliris financierde het project voor een bedrag van 50 miljoen euro, vooral voor de inrichting van het multimodale knooppunt. Brussel mobiliteit investeerde 12 miljoen euro voor de inrichting van het metrostation en de vernieuwing van de wegtunnel "Wet".

Onmisbare schakel voor het Gewestelijk Expresnet

De Watermaal-Schuman-Josafatspoorverbinding maakt integraal deel uit van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Met het GEN wil Infrabel het spooraanbod in en rond Brussel gevoelig verhogen. We brengen de vijf hoofdassen van en naar Brussel op 4 sporen in plaats van 2 en dit binnen een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad. Deze capaciteitsuitbreiding moet een hogere frequentie in het treinaanbod en meer comfort mogelijk maken.

EU - TEN-T logo - Dutch

Meer hierover