Veurne - ophogen perrons - 07/01/2019

Vernieuwen en ophogen perrons in Veurne om het comfort van de reizigers te verhogen.

Welke werken voeren we uit?

We zullen de perrons over een lengte van ongeveer 150 meter opbreken en verhogen. De perrons blijven daarbij steeds toegankelijk.

Wanneer werken we?

We starten met de werken op 7 januari 2019. De werken bestaan uit 4 deelfasen

De werken zullen volgens de huidige planning midden 2020 afgerond zijn.

Welke hinder kunnen de werken veroorzaken?

De werken kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Wij stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Gedurende 3 weekends zal het treinverkeer onderbroken zijn: 26-27/01, 9-10/02 (geen werken aan de perrons, wel onderhoudswerken aan de sporen) en 16-17/03.

De NMBS legt dan vervangbussen in. Meer info op www.b-rail.be.