Oordegem - Hoging en Ouden Heirweg - 09/02/2018

Infrabel voert werken uit in uw buurt voor de waterhuishouding van de spoorlijn. Aquafin voert rioleringswerken uit.

Wanneer wordt er gewerkt?

De spoorbrug in de Ouden Heirweg zal terug opengesteld worden van zodra de weersomstandigheden het toelaten. De asfaltering is jammergenoeg afhankelijk van de weersomstandigheden.


De spoorbrug in de Hoging zal vanaf 19 februari tot 23 maart worden afgesloten voor alle verkeer. Dit omwille van vernieuwingswerken aan de riolering ter hoogte van de brug.

Impact?

Deze werken gebeuren enkel overdag en kunnen enige hinder met zich meebrengen.
Afstemming met doortocht N9: Vanaf maandag wordt de N9 gedeelte tussen kruispunt Oordegemkouter – N9 – Zwaanstraat en Pontweg enkele richting (richting Aalst). De aannemer werkt nu aan de noordzijde van de N9 tussen Oordegemkouter en de Pontweg. Ter hoogte van het kruispunt Oordegemkouter – N9 – Zwaanstraat zal in deze fase de zijarm van de Oordegemkouter worden afgesloten. De Oordegemkouter zal men van de N9 wel nog kunnen inrijden tot en met 7 februari (omdat dan de onderlaag in de Ouden Heirweg wordt gegoten). Vanaf donderdag 8 februari zal de Oordegemkouter ter hoogte van de N9 volledig worden afgesloten. De Ouden Heirweg zal dan worden opengesteld. Richting Gent kan er dan ontsloten worden via Stichelendries en richting Aalst kan er ontsloten worden via Zwaanstraat.