Neerwinden - Braakkouterstraat - 27/04/2019

Wij vernieuwen de overweg in de Braakkouterstraat in Neerwinden en de overweg in de Kraanbeekstraat in Ezemaal.

Wanneer werken we?

- Kraanbeekstraat: werken van 27/4 tot 10/5.

- Braakkouterstraat: werken van 4/5 tot 17/5. Aanleveren materialen Braakkouter- straat  vanaf 24/4.

We werken vooral tijdens het weekend, ook ‘s nachts. Tijdens de week zullen we vooral overdag werken (asfalteringswerken).

Wat is de impact van onze werken?

De overwegen zullen tijdens de hierboven vermelde werkperiodes afgesloten zijn voor alle verkeer, ook  voor voetgangers en fietsers. Een omleiding werd opgesteld met goedkeuring van het lokale bestuur en de politie.

Om veiligheidsredenen vinden een deel van onze werken ‘s nachts plaats.
De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Wij doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te herleiden.