Nachtelijke tests in Brussel-Centraal en Brussel-Congrès - 17/03/2019

Verlenging tot minstens 17/03/2019 van de testfase van het nieuwe besturingssysteem van de tunnel van de Noord-Zuid-verbinding uitvoeren.

Deze tests moeten de goede werking verzekeren van het systeem voor het automatische beheer van de uitrustingen in geval van een incident (brand, intrusie…) in de tunnel, met het oog op de uiteindelijke ingebruikname van de apparatuur in april 2019.

Waneer zullen we het systeem uittesten?

In dit kader, het besturingssysteem zal tot minstens 17/03/2019 's nachts worden getest (0u00-4u30).

Wat is de impact voor de buurtbewoners?

Deze testen zullen geluidshinder veroorzaken door de kracht van de ventilatie.

De hinder zal niet continu te horen zijn, maar af en toe gedurende de hierboven vermelde tijdsblokken.

We stellen alles in het werk om deze hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken, dit door de duur van de tests te minimaliseren. We danken u alvast voor uw begrip.