Nachtelijke tests in Brussel-Centraal en Brussel-Congres - 19/10/2018

Infrabel gaat het besturingssysteem van de installaties in de tunnel van de Noord-Zuidverbinding testen. Deze tests moeten de goede werking verzekeren van het systeem voor het automatische beheer van de uitrusting in geval van een incident (brand, spoorlopers...) in de tunnel. Dit automatische beheer omvat het nieuwe ventilatiesysteem.

Waneer zullen we het systeem uittesten?

De testen zullen ‘s nachts plaatsvinden (00u30-04u30), tussen maandag 19/11 en zondag 16/12.

Wat is de impact voor de buurtbewoners?

Deze testen zullen geluidshinder veroorzaken wegens de kracht van de ventilatie. De hinder zal niet continu te horen zijn, maar terugkerend gedurende de hierboven vermelde tijdsblokken. We stellen alles in het werk om deze hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken, dit door de duur van de tests te minimaliseren. We danken u alvast voor uw begrip.

Nog vragen?

Contacteer ons!

Related items