Starten als spoorwegonderneming

Spoorwegvergunning

De spoorwegvergunning bewijst dat u over de nodige kwaliteiten en waarborgen beschikt om van ons netwerk gebruik te maken.

Veiligheidscertificaat

Een veiligheidscertificaat is vereist. Hiermee bewijst u dat u veilig opereert. Het veiligheidscertificaat bestaat uit een deel A en een deel B.

Capaciteitsaanvraag

Om effectief te rijden vraagt u bij Infrabel de nodige capaciteit aan. Op maat van uw wensen leggen we de geschikte reisweg en dienstregeling vast.

Gebruiksovereenkomst

In een gebruiksovereenkomst of langdurige kaderovereenkomst legt u met Infrabel wederzijdse rechten en plichten vast.

Gebruiksvergoeding

Als u gebruikmaakt van de Belgische spoorweginfrastructuur, betaalt u aan Infrabel een heffing voor het gebruikte treinpad.