Veiligheidscertificaat

Om toegang te krijgen tot het Belgische spoorwegnet hebt u ook een veiligheidscertificaat nodig. Dat bewijst dat u over de nodige veiligheidsgaranties beschikt. Het certificaat bestaat uit een deel A en een deel B.

Deel A

Deel A van het veiligheidscertificaat is geldig in de hele Europese Unie en verklaart dat uw veiligheidsbeheersysteem conform de regelgeving is. U vraagt deel A aan in het land waar uw maatschappelijke zetel is gevestigd. Zo vraagt u deel A aan in België:

  • U stuurt uw aanvraag aangetekend naar de veiligheidsinstantie (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, DVIS ).
  • Bij uw aanvraag voegt u een dossier met uw veiligheidsbeheersysteem.
  • Is uw spoorwegvergunning afgeleverd door een andere EU-lidstaat? Dan voegt u bij de aanvraag ook een afschrift van de vergunning.
  • DVIS deelt u haar beslissing binnen 90 werkdagen mee.

Deel B

Deel B verklaart dat u voldoet aan de voorwaarden om een netwerk te exploiteren: technische specificaties, nationale veiligheidsbepalingen, certificatie van het veiligheidspersoneel en van het rollend materieel. U vraagt deel B aan in het land waar u wilt rijden. Zo vraagt u deel B aan in België:

  • U dient uw aanvraagdossier in bij de veiligheidsinstantie (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, DVIS).
  • DVIS deelt u haar beslissing binnen 90 werkdagen mee.
  • Als deel A van het veiligheidscertificaat door een andere EU-lidstaat is afgeleverd, dan kan DVIS advies inwinnen bij de NMBS-Holding over de coherentie van het veiligheidsbeheersysteem.

Regelgeving

  • KB van 16/01/2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat, de indienststelling van rollend materieel en het jaarlijks veiligheidsverslag.
  • De voorwaarden om een veiligheidscertificaat te kunnen krijgen vindt u op de website van de nationale veiligheidsinstantie (DVIS).

Verdere inlichtingen

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)
FOD Mobiliteit en Transport
Vooruitgangsstraat 56
B-1210 Brussel
www.mobilit.fgov.be/

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
B-1060 Brussel

Stel uw vraag op onze contactpagina