Spoorwegvergunning

Om toegang te krijgen tot het Belgische spoorwegnet hebt u een spoorwegvergunning nodig. Is uw onderneming gevestigd in België, dan kunt u die aanvragen bij de federale minister van Mobiliteit. De spoorwegvergunning is geldig in de Europese Unie.

Waarom?

Met de spoorwegvergunning bewijst u dat u als spoorwegondernemer over de nodige kwaliteiten en waarborgen beschikt: financiële draagkracht, beroepsbekwaamheid, dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid en eerbaarheid.

Opgelet: naast de spoorwegvergunning heeft u ook een veiligheidscertificaat nodig.

Procedure

  • Hebt u een exploitatiezetel in België? Dan kunt u de vergunning aanvragen bij de federale minister van Mobiliteit.
  • U verstuurt de aanvraag aangetekend of geeft hem af met ontvangstmelding. 
  • Binnen 90 dagen na ontvangst van uw aanvraagdossier neemt de minister een beslissing.
  • De minister kan op elk ogenblik nagaan of u alle bepalingen van de spoorwegvergunning respecteert.

Regelgeving

  • KB 16/01/2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming
  • Richtlijn 95/18/EG gewijzigd door richtlijn 2001/13/EG, omgezet naar Belgisch recht door de wet van 4/12/2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur (art.14, 15, 18).

Verdere inlichtingen

Minister van Mobiliteit / FOD Mobiliteit en Transport
Vooruitgangsstraat 56
B-1210 Brussel
www.mobilit.fgov.be

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
B-1060 Brussel

Stel uw vraag op onze contactpagina