Veiligheidsreglementering

De veiligheidsreglementering voor de exploitatie van het spoornet wordt opgemaakt en gepubliceerd door Infrabel. Dat gebeurt in de Veiligheidsvoorschriften voor de exploitatie van de spoorweginfrastructuur (VVESI).

U kunt de VVESI consulteren via de beveiligde extranetomgeving Business Corner.

Op ons e-learning platform over veiligheid vinden medewerkers die op of rond de sporen tussenkomen uitgebreide informatie.