Infrabel, partner in een Europees netwerk van goederencorridors

Het binnenlands en internationaal goederenvervoer is sinds 1 januari 2007 volledig opengesteld voor concurrentie. Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van het goederenvervoer per spoor te verbeteren en zo in te zetten op duurzame mobiliteit, legde de Europese Unie negen initiële internationale goederencorridors per spoor (RFC – Rail Freight Corridors) vast. Dit zijn Europese goederenassen die meerdere lidstaten doorkruisen. Een intense samenwerking tussen de Europese infrastructuurbeheerders per corridor is essentieel om een vlotte doorstroming van goederen te verzekeren.

Drie goederencorridors in België

De Verordening 913/2010 legde negen initiële corridors vast, waarvan er drie door België lopen:

ZOOM

Overicht corridors in Europa

Bron: RailNetEurope

  1. RFC Rhine-Alpine: Zeebrugge - Antwerpen / Amsterdam / Rotterdam – Duisburg – Bazel – Milaan – Genua
  2. RFC North Sea - Mediterranean: Londen / Duinkerke / Rijsel / Luik / Parijs / Amsterdam - Rotterdam – Zeebrugge / Antwerpen – Luxemburg – Metz – Dijon – Lyon / Bazel – Marseille
  3. RFC North Sea - Baltic: Wilhelmshaven / Bremerhaven / Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / Antwerpen – Aken / Berlijn – Warschau – Terespol / Kaunas / Falkenberg – Praag /Wroclaw - Katowice

Naast de spoorwegondernemingen die over een vergunning en een veiligheidscertificaat beschikken, kunnen ook andere aanvragers (bevrachter, expediteurs enz.) capaciteit aanvragen op de corridors. Zij moeten eerst een capaciteitsovereenkomst afsluiten met Infrabel. Voor de eigenlijke transportactiviteit moet de aanvragen een uitvoerende spoorwegonderneming aanduiden.

Corridor One Stop Shop

Elke corridor heeft een enig loket (een zogenaamde Corridor One Stop Shop), waar spoorwegondernemingen en aanvragers die geen spoorwegonderneming zijn, een aanvraag kunnen indienen voor internationale rijpaden op de corridors via PCS (Path Coordination System). Deze IT-applicatie werd door RailNetEurope (RNE), de service provider voor de corridororganisaties, ontwikkeld.

Verdere inlichtingen

Op de specifieke websites van de corridors  vindt u meer informatie over de Corridor One Stop Shop alsook praktische informatie in verband met de regels die van toepassing zijn op deze goederencorridors.

RFC Rhine-Alpine : www.corridor-rhine-alpine.eu

RFC North Sea - Mediterranean :  www.rfc-northsea-med.eu

RFC North Sea - Baltic :  www.rfc-northsea-baltic.eu