Netverklaring

De spoorwegondernemingen en de andere kandidaten kunnen alle nodige informatie over de toegang tot en het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur vinden in de netverklaring van Infrabel.

Ontwerp netverklaring 2020

Het artikel 20 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex voorziet dat de spoorweginfrastructuurbeheerder de netverklaring publiceert na raadpleging van het toezichthoudende orgaan, de kandidaten en de spoorwegondernemingen die het net gebruiken.

Het ontwerp van de netverklaring voor de dienstregelingsperiode van 15 december 2019 tot 12 december 2020 is hieronder beschikbaar voor consultatie.

De bijlagen van de netverklaring behoren eveneens tot de consultatie: de bijlagen die zijn gewijzigd zijn hieronder terug te vinden.

Wij vragen de betrokken partijen om ons eventuele bemerkingen terug te sturen, ten laatste op 5 november 2018 op het adres accountmanagement@infrabel.be.

Inhoud van de Netverklaring

In de netverklaring, die opgedeeld is in zes hoofdstukken, komen volgende thema’s aan bod:

  1. Algemene informatie;
  2. Voorwaarden om een capaciteitsaanvraag in te dienen en toegangsvoorwaarden tot het spoorwegnet;
  3. Beschrijving van de spoorweginfrastructuur;
  4. Modaliteiten en regels omtrent de toekenning van de capaciteit;
  5. Beschrijving van het dienstenpakket van Infrabel, alsook van de andere exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners;
  6. Principes betreffende de heffingen voor de diensten van Infrabel.

Netverklaring online

Infrabel houdt de netverklaring up to date en brengt dus geregeld wijzigingen aan. In dat geval zijn de aanpassingen telkens duidelijk gemarkeerd. Het document “Wijzigingen” bevat een overzicht van de aangepaste secties in het hoofddocument en/of de bijlagen.

Op deze pagina zijn steeds twee versies van de netverklaring terug te vinden: één versie is geldig voor de huidige dienstregeling, de andere heeft betrekking op de komende dienstregeling.

Netverklaring

Bericht aan exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners

Zowel de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, die de Richtlijn 2012/34 omzet, als de uitvoeringsverordening 2017/2177 leggen de exploitanten van dienstvoorzieningen verbonden aan het Infrabel-net en/of de dienstverleners in deze voorzieningen op om informatie te verstrekken over de voorwaarden en de tarieven voor de toegang tot hun installaties, alsook voor het verlenen van diensten.

Deze informatie dient opgenomen te worden in de netverklaring van Infrabel, eventueel via een link naar een website (eigen website of een common portal) waar deze informatie gratis ter beschikking wordt gesteld.

Om de exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners te ondersteunen voor de beschrijving van hun installaties en/of prestaties, heeft de spoorwegsector een template ontwikkeld die alle voorwaarden van de voorgenoemde uitvoeringsverordening weerspiegelt. Deze template mag gebruikt worden door de exploitanten en dienstverleners, als ze dat wensen. Deze template is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. De publicatie van de informatie dient te gebeuren in twee talen van de Europese Unie.


Infrabel nodigt de exploitanten van de dienstvoorzieningen verbonden aan het Belgische spoorwegnet en de dienstverleners uit om hun informatie te versturen naar customercare@infrabel.be vóór 1 juni 2019.

Infrabel is niet verantwoordelijk voor de informatie aangeleverd door exploitanten of dienstverleners.