Netverklaring

De spoorwegondernemingen en de andere kandidaten kunnen alle nodige informatie over de toegang tot en het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur vinden in de netverklaring van Infrabel.

Bericht aan exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners

Zowel de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, die de Richtlijn 2012/34 omzet, als de uitvoeringsverordening 2017/2177 leggen de exploitanten van dienstvoorzieningen verbonden aan het Infrabel-net en/of de dienstverleners in deze voorzieningen op om informatie te verstrekken over de voorwaarden en de tarieven voor de toegang tot hun installaties, alsook voor het verlenen van diensten.

Deze informatie dient opgenomen te worden in de netverklaring van Infrabel, eventueel via een link naar een website (eigen website of een common portal) waar deze informatie gratis ter beschikking wordt gesteld.

Om de exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners te ondersteunen voor de beschrijving van hun installaties en/of prestaties, heeft de spoorwegsector een template ontwikkeld die alle voorwaarden van de voorgenoemde uitvoeringsverordening weerspiegelt. Deze template mag gebruikt worden door de exploitanten en dienstverleners, als ze dat wensen. Deze template is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. De publicatie van de informatie dient te gebeuren in twee talen van de Europese Unie.


Infrabel is niet verantwoordelijk voor de informatie aangeleverd door exploitanten of dienstverleners.

Infrabel nodigt de exploitanten van de dienstvoorzieningen verbonden aan het Belgische spoorwegnet en de dienstverleners uit om hun informatie te versturen naar customercare@infrabel.be vóór 1 juni 2019.

Inhoud van de Netverklaring

In de netverklaring, die opgedeeld is in zes hoofdstukken, komen volgende thema’s aan bod:

  1. Algemene informatie;
  2. Voorwaarden om een capaciteitsaanvraag in te dienen en toegangsvoorwaarden tot het spoorwegnet;
  3. Beschrijving van de spoorweginfrastructuur;
  4. Modaliteiten en regels omtrent de toekenning van de capaciteit;
  5. Beschrijving van het dienstenpakket van Infrabel, alsook van de andere exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners;
  6. Principes betreffende de heffingen voor de diensten van Infrabel.

Netverklaring online

Infrabel houdt de netverklaring up to date en brengt dus geregeld wijzigingen aan. Het document “Wijzigingen” bevat een overzicht van de aangepaste secties in het hoofddocument en/of de bijlagen.

Op deze pagina zijn steeds twee versies van de netverklaring terug te vinden: één versie is geldig voor de huidige dienstregeling, de andere heeft betrekking op de komende dienstregeling.

Netverklaring

Archief Netverklaring