Netverklaring

In de Netverklaring vinden spoorwegondernemingen alle nodige informatie over de Belgische spoorweginfrastructuur. De Netverklaring wordt elk jaar opnieuw gepubliceerd door Infrabel.

Inhoud van de Netverklaring

In de Netverklaring vinden spoorwegondernemingen en kandidaten alle nodige informatie over de Belgische spoorweginfrastructuur. Infrabel houdt de Netverklaring up to date en wijzigt deze indien nodig. Wanneer er aanpassingen worden aangebracht in de Netverklaring zijn deze telkens duidelijk gemarkeerd. In het document “Wijzigingen” vindt u een overzicht van de aangepaste secties in het hoofddocument en/of bijlagen.

Op de website zijn steeds twee versies van de Netverklaring terug te vinden. Enerzijds is er een versie geldig voor de huidige dienstregeling, anderzijds is er een versie beschikbaar voor de komende dienstregeling.

De Netverklaring bevat de volgende hoofdstukken:

  1. Algemene informatie over de netverklaring
  2. De voorwaarden voor toegang tot de Belgische spoorweginfrastructuur
  3. Een beschrijving van de Belgische spoorweginfrastructuur
  4. De modaliteiten en toewijzingsregels van de capaciteit
  5. De beschrijving van het dienstenpakket van infrastructuurbeheerder Infrabel
  6. De principes verbonden aan de gebruiksheffing

Netverklaring online

De Netverklaring wordt geregeld aangepast. Daarom is het raadzaam om deze website regelmatig te consulteren. De aangebrachte wijzigingen zijn telkens duidelijk gemarkeerd.

Netverklaring

Bericht aan exploitanten van dienstvoorzieningen

De wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, die de Richtlijn 2014/34 omzet, legt de exploitanten van dienstvoorzieningen verbonden aan het net van Infrabel op om informatie te verstrekken over de tarieven voor de toegang tot hun installaties en voor het leveren van prestaties, alsook informatie over de technische toegangsvoorwaarden.

Deze informatie dient opgenomen te worden in de netverklaring van Infrabel, eventueel via een link naar een website of deze informatie wordt gratis ter beschikking gesteld onder elektronische vorm.

Als u een beheerder of een exploitant bent van een dienstvoorziening aangesloten op ons net, en u wenst dat deze informatie wordt opgenomen in onze netverklaring, kunt u steeds met ons contact opnemen via customercare@infrabel.be.