Gebruiksvergoeding

Als u gebruikmaakt van de Belgische spoorweginfrastructuur, betaalt u aan Infrabel een heffing voor het gebruikte treinpad. Infrabel bepaalt de tarieven, factureert en int de gebruiksvergoeding. De tariefbepaling gebeurt op basis van diverse parameters, zoals het gewicht van de trein, de af te leggen afstand, de prioriteit van het transport, enz.

Gebruiksvergoeding: vier componenten

De gebruiksvergoeding bestaat uit vier componenten:

  • het treinpadrecht-lijn, voor het gebruik van de doorgaande spoorlijnen,
  • het treinpadrecht-installatie, voor het gebruik van de perronsporen en sommige aankomst- en vertreksporen,
  • het rangeerrecht, voor het gebruik van de rangeerinstallaties,
  • de administratiekosten voor de behandeling van de capaciteitsaanvragen.

Uitvoerige informatie over de berekening van de gebruiksvergoeding vindt u in de Netverklaring.

Referenties

  • Richtlijn  2001/14/EG van 26/02/2001
  • KB van 12/03/2003 (art. 61 tot 65)
  • KB van 9/12/2004 betreffende de uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het KB van 12 /03/03 betreffende de gebruiksvoorwaarden van de spoorweginfrastructuur (art. 19 tot 31)
  • Netverklaring

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
B-1060 Brussel

Stel uw vraag op onze contactpagina