Spoorvervoer voor industrieën

Wilt u uw logistieke keten optimaliseren en verduurzamen? Dan is het spoorvervoer voor u de beste oplossing. U kunt kiezen voor een eigen spoorverbinding of gebruikmaken van terminals.

Bericht aan exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners

Zowel de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, die de Richtlijn 2012/34 omzet, als de uitvoeringsverordening 2017/2177 leggen de exploitanten van dienstvoorzieningen verbonden aan het Infrabel-net en/of de dienstverleners in deze voorzieningen op om informatie te verstrekken over de voorwaarden en de tarieven voor de toegang tot hun installaties, alsook voor het verlenen van diensten.

Deze informatie dient opgenomen te worden in de netverklaring van Infrabel, eventueel via een link naar een website (eigen website of een common portal) waar deze informatie gratis ter beschikking wordt gesteld.

Om de exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners te ondersteunen voor de beschrijving van hun installaties en/of prestaties, heeft de spoorwegsector een template ontwikkeld die alle voorwaarden van de voorgenoemde uitvoeringsverordening weerspiegelt. Deze template mag gebruikt worden door de exploitanten en dienstverleners, als ze dat wensen. Deze template is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. De publicatie van de informatie dient te gebeuren in twee talen van de Europese Unie.


Infrabel is niet verantwoordelijk voor de informatie aangeleverd door exploitanten of dienstverleners.

Infrabel nodigt de exploitanten van de dienstvoorzieningen verbonden aan het Belgische spoorwegnet en de dienstverleners uit om hun informatie te versturen naar customercare@infrabel.be vóór 1 juni 2019.

Spoorverbinding

Met een spoorverbinding krijgt u een exclusieve toegang tot het spoorwegnet. Op uw bedrijfsterrein worden sporen aangelegd die worden verbonden met het Belgische spoorwegnet.

Hier vindt u het algemeen beleid voor het beheer van de aanvragen voor een aansluiting op het Belgische spoornet.

Terminals

U kunt ook gebruikmaken van terminals . Daar worden uw goederen verzameld en op de trein geladen. 

ZOOM

Logistieke centra

Uw partners

Wilt u gebruikmaken van het spoor? Dan kan u dit doen via een van de spoorwegondernemingen die gecertificeerd zijn om te rijden op ons netwerk.

Verdere inlichtingen

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
B-1060 Brussel

yourconnection@infrabel.be