In aanmerking komen als leverancier

U bent leverancier en u wenst specifieke goederen of diensten aan te bieden aan Infrabel? Bekijk dan hier uw mogelijkheden.

Leverancier van Infrabel worden?

Meteen een leverancier van Infrabel worden, kan helaas niet. Als overheidsbedrijf is Infrabel immers verplicht een aantal prodedures na te leven.

Er zijn drie mogelijkheden om leverancier van Infrabel te worden:

  1. Registreer u hier als mogelijke leverancier. Nadat wij uw registratie hebben onderzocht, kunt u in aanmerking komen voor een opdracht zonder bekendmaking.
  2. Stel u kandidaat voor een opdracht die op een van deze twee websites is bekendgemaakt:
    • e-Notification: voor alle overheidsopdrachten die zijn bekendgemaakt op Belgisch en Europees niveau.
    • PB EU: Publicatieblad van de Europese Unie voor alle opdrachten die zijn bekendgemaakt op Europees niveau.
  3. Bent u een leverancier van producten of strategische diensten? Dan kunt u ook deelnemen aan een kwalificatieprocedure. Deze procedure verloopt volledig onafhankelijk van een aankoop. De kwaliteit van de leveringen wordt beoordeeld door de betrokken dienst (naargelang het product) en door de speciale eenheid ‘keuringen’ die belast is met de kwaliteitscontrole. Meer informatie over de wetgeving inzake overheidsopdrachten vindt u op de website van de federale overheid.

Kwalificatieprocedure

U kunt het overzicht van bestaande kwalificatiesystemen hieronder raadplegen. Indien uw firma zich kandidaat wil stellen voor selectie in een kwalificatiesysteem, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de dienst kwalificaties: kwalificaties@infrabel.be. In de aanvraag dient u het kwalificatiesysteem  te benoemen waarvoor u zich kandidaat stelt.

Een medewerker van de Dienst Kwalificaties zal u hierop volgend de administratieve en technische specificaties toesturen. In deze documenten worden de documenten, testen en processen van de kwalificatie beschreven. Na ontvangst van de administratieve en technische dossiers zullen de betrokken diensten de evaluatie hiervan opstarten.  

Indien Infrabel in een bestek gebruik maakt van de selectie door middel van het kwalificatiestysteem zullen enkel gekwalificeerde bedrijven het bestek ontvangen.

 

Documenten rechtstreeks beschikbaar op het internet

Opmerkingen :

  • Q1 en Q3 werden vervangen door Y15, gelieve dus in alle documenten Q1 en Q3 te lezen als Y15
  • QP werd opgenomen in QA, gelieve dus elke verwijzing naar QP te lezen als QA