Aannemers

Infrabel werkt niet alleen! We doen een beroep op heel wat aannemers voor de uitvoering van onderhouds- en renovatiewerken aan de spoorweginfrastructuur en voor de ontwikkeling van projecten voor de uitbreiding van het spoorwegnet.

Onderhouds- en renovatiewerken

De onderhouds- en renovatiewerken omvatten het onderhoud en de vernieuwing van de spoorweginfrastructuur alsook de modernisering van de werkplaatsen en werktuigen.

De meest voorkomende werken en diensten zijn werken op het spoor, de bouw van kunstwerken, de renovatie van gebouwen, seininrichtingswerken, werken aan de bovenleiding, het onderhoud van sporen en zijpaden en het onderhoud van gebouwen.

Neem contact op met:
Infrabel - Finance and Business Administration
10-31 I-FBA.53 Works Contracting
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel
Tel: +32 (0)2/525.47.46
Fax: +32 (0)2/525.37.79
E-mail: mgt61@infrabel.be

Projecten voor de uitbreiding van het spoorwegnet

Infrabel investeert ook in grote projecten voor de ontwikkeling van het huidige spoorwegnet. Om de projecten in goede banen te leiden, staat een specifieke dienst in voor de opvolging, coördinatie en uitvoering van die projecten.

Ontdek hier onze projecten en verwezenlijkingen 

Een aantal aannemers werkt rechtstreeks voor een van onze dochterondernemingen (bv. TUC RAIL), spoorwegondernemingen, federale, gewestelijke en lokale instanties of nutsbedrijven.

Neem contact op met:
Infrabel - Directie Build

Aannemer van Infrabel worden?

U kunt zich kandidaat stellen of een offerte indienen na de bekendmaking van een nieuwe opdracht.

De opdrachten van Infrabel kunnen worden geraadpleegd via deze links:

  • e-Notification : voor alle overheidsopdrachten die zijn bekendgemaakt op Belgisch en Europees niveau.
  • PB EU : Publicatieblad van de Europese Unie voor alle opdrachten die zijn bekendgemaakt op Europees niveau.

Elke bekendmaking kan kwalitatieve selectiecriteria vermelden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht.
Voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken is een erkenning als aannemer verplicht indien de prijs van de werken een bepaald bedrag overschrijdt.

Voor meer informatie over de erkenning als aannemer kunt u terecht op de website van de FOD Economie die het erkenningssysteem van de aannemers beheert.