Ook aan een overweg … Rood = STOPPEN

Campagne overweg Haven van Antwerpen
Looptijd 10/12/2018 tot 14/12/2018

In het havengebied van Antwerpen liggen er heel wat overwegen, waarvan een groot aantal zonder slagbomen. Jammer genoeg gebeuren er in het havengebied elk jaar ook ongevallen aan deze overwegen. Daarom is het hoog tijd om ook dit jaar daar een sensibiliseringsactie uit te voeren omtrent de problematiek rond het respecteren van de signalisatie aan overwegen. Aangezien het grootste deel van het verkeer in het havengebied uit vrachtwagens bestaat, richt Infrabel zich met deze campagne specifiek tot vrachtwagenbestuurders.

STOPPEN als het rood is. Meer dan het overwegen waard.

Concreet gaan we op maandagochtend 10 december 2018, in het hart van de Antwerpse haven, het startschot geven voor een nieuwe sensibiliseringsactie. De eindejaarsperiode is hierbij het ideale moment om een sensibiliseringscampagne te organiseren, zeker omdat de zichtbaarheid in deze periode erg beperkt is (dagen worden korter) en door de slechte weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, laagstaande zon etc.).

Onze sensibilisering bestaat uit 3 delen

Actie op terminals van de haven op 10, 11 en 12 december

De terreinactie wordt op twee terminals van de haven (MPET & Combinant) georganiseerd. De terminals zijn hierbij de ideale locatie om onze doelgroep te bereiken. Het doel is om hun aandacht te vestigen op het belang van de rode lichten aan overwegen door een symbolische actie op poten te zetten op de parking van de terminal: het schoonmaken van de voorruit van vrachtwagens (als symbool voor de gezamenlijke inspanningen van Infrabel en zijn partners om de zichtbaarheid van de seinen in de havens te verhogen).

Het is tevens ook een goede gelegenheid om een gesprek aan te knopen met de chauffeurs rond veiligheid en de nood om te stoppen aan het rode licht. De chauffeurs in kwestie zullen ook een zonnebril ontvangen waarop onze safety boodschap staat. Met deze zonnebril proberen we dan weer de link te leggen tussen de problematiek rond de laagstaande zon en het niet altijd even zichtbaar zijn van alle verkeerssignalisatie door de zon.

Campagne online en via de partners

De campagne zal natuurlijk ook een online luik hebben. Gedurende de periode van onze campagne schakelen we social media in en proberen we onze boodschap te brengen in alle mediakanalen van onze partners, met behulp van de verschillende beroepsfederaties en de Haven van Antwerpen.

Persmoment op 10 december

Om de campagne kracht bij te zetten plannen we een persmoment in. Die organiseren we in Combinant op 10 december.

Enkele cijfers …

Afgelopen jaar gebeurde 1 op 3 ongevallen aan een overweg in havengebied (18 op  de 51). 84% van de ongevallen is te wijten aan het niet-naleven van de signalisatie aan overwegen door vrachtwagenbestuurders. De seinen zijn niet altijd goed zichtbaar of soms is het te wijten aan een menselijke factor: de bestuurders zien de rode lichten knipperen, maar besluiten om toch nog snel de overweg over te steken. De gevolgen van deze ongevallen zijn natuurlijk enorm: schade (zowel materieel als emotioneel), economische impact, vertraging goederenverkeer, enz.