Nieuwe nationale campagne: "Uw leven is een omweg waard" - 03/06/2014

Vorig jaar vielen er op het Belgische spoorwegdomein 9 dodelijke slachtoffers omdat ze ongewild aangereden werden door een trein. Tegenover 2012 is dat een verdriedubbeling. Ook dit jaar zet de betreurenswaardige trend van mensen die vaak, omdat ze gehaast zijn, de sporen oversteken zich verder.  Daarom start Infrabel, samen met de NMBS en de spoorwegpolitie, een nationale bewustmakingscampagne: “Je leven is een omweg waard”. Doel van deze campagne: levens redden en zorgen voor meer veiligheid en eerbied voor het spoorwegdomein.

Dramatische balans: 9 doden in 2013

Infrabel is erg geschokt door het hoge aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van spoorlopen. Niet in het minst omdat deze trieste balans perfect vermijdbaar is door de bestaande veiligheidsregels te respecteren. Ondanks alle voorgaande veiligheidscampagnes blijft het aantal gevallen van spoorlopen erg hoog. Hieronder de incidenten die de voorbije jaren officieel geregistreerd werden. Ongetwijfeld ligt het aantal onbevoegden dat dagelijks het spoorwegdomein betreedt nog veel hoger omdat niet elk geval ook effectief opgemerkt wordt.

 20122013Eerste trimester 2014
Aantal gevallen 727 1122 240
Dodelijke slachtoffers 39 1
Zwaargewonden 5 4 4

“Je leven is een omweg waard”

Op het spoorwegdomein lopen, waar het niet mag, is levensgevaarlijk en het is ook streng verboden. Je loopt toch ook niet zomaar op een autosnelweg, waarom zou je dit dan wel doen op het spoorwegnet? Wie dit toch doet riskeert een boete en zelfs een gevangenisstraf. Toch gebeurt het nog veel te vaak. Waarom zou je je leven riskeren om een paar minuten tijd te winnen? Om mensen blijvend bewust van te maken van het gevaar is sensibilisering nodig.
Daarom start Infrabel, in nauwe samenwerking met de NMBS (veiligheidsagenten Securail) en de spoorwegpolitie, deze maand een nieuwe, nationale bewustmakingscampagne: “Je leven is een omweg waard”. Daarnaast zijn er ook doorgedreven controleacties op en rond het spoorwegdomein. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken via TV spots, kranten en de sociale media. We leggen ook persoonlijke contacten door in de stations folders uit te delen en we bezoeken ook verschillende scholen. Onze veiligheidscampagne richt zich in de eerste plaats op de treinreizigers, mensen die in de buurt wonen van het spoorwegdomein en de schoolgaande jeugd.

Wie zijn die spoorlopers?

Uit internationaal onderzoek blijkt dat spoorlopers in 90% van de gevallen mannen. Vaak tussen de 20 en 49 jaar. Het gaat vooral om pendelaars. 60% van de slachtoffers zijn personen die in de buurt van de sporen wonen. Meestal gaat het om mensen die de kortste weg willen gebruiken en die dus niet willen gaan via de normale, veilige weg zoals een overweg, een onderdoorgang of een voetgangersbrug.

Waar en wanneer gebeurt het?

Verspreid over het Belgische spoorwegnet zijn er verschillende hotspots. Risicoplaatsen waar er meer spoorlopers zijn dan op andere plaatsen. Uit analyse blijkt dat er op ons spoornet zo’n 80 hotspots zijn waarvan een 30 tal echt kritieke punten, vooral aan stations en stopplaatsen. Er zijn ook meer spoorlopers in Wallonië (49%) dan in Vlaanderen (41%) en Brussel (10%). Tijdens de zomer stijgt het aantal gevallen opvallend. Vooral in de maand juni piekt het fenomeen. Woensdag en vrijdag zijn de dagen waarop vooral jongeren het vaakst illegaal over en langs de sporen lopen. Pendelaars lopen dan weer vaker over de sporen tijdens de piekuren. Dat is rond 6 en 8 uur 's morgens en tussen 15 en 19 uur 's avonds.

Maatregelen

Naast onze sensibiliseringscampagne zijn er ook verhoogde controles door veiligheidsagenten van Securail en door de spoorwegpolitie. Als infrastructuurbeheerder zetten we ook in op het plaatsen van afsluitingen aan de hotspots.
Infrabel zal ook nieuwe borden aan de perrons hangen die het uitdrukkelijk verbieden om de sporen over te steken. Eerst zullen alle hotspots uitgerust worden. Nadien volgen alle stations en stopplaatsen in België.
Daarnaast startte Infrabel met een testproject aan het station van Waver. Daar werden zogenaamde struikelmatten geplaatst om de toegang tot het spoorwegdomein voor onbevoegden te verhinderen. De eerste testresultaten zijn positief. Een tweede testproject zal binnenkort ook worden opgestart in Wevelgem (West-Vlaanderen).

 “Deze campagne wil levens redden. Spoorlopen is een levensgevaarlijk maatschappelijk fenomeen dat een gemeenschappelijke aanpak vraagt. We roepen dan ook iedereen op om de veiligheidsregels op het spoorwegdomein te respecteren. Enkel zo kunnen we samen het hoge aantal slachtoffers en ongevallen doen dalen. Uw leven is een omweg waard.”

 Om de impact van deze sensibiliseringscampagne zo groot mogelijk te maken, willen we graag aan alle media, die deze informatie overnemen, vragen om te verwijzen naar onderstaande links:

www.facebook.com/spoorveiligheid
www.infrabel.be/eenomweg