Ingebruikname van 2 nieuwe sporen tussen Brussel en Denderleeuw - 16/01/2016

Infrabel legt dit weekend de laatste hand aan het nieuwe 15 km lange spoor tussen Anderlecht en Sint-Katharina-Lombeek. De realisatie van de spooraansluitingen vormen hierbij het spectaculaire sluitstuk. Vanaf maandagochtend 18 januari wordt het 1ste spoor richting Brussel in gebruik genomen voor het treinverkeer. Maandag 25 januari is het de beurt aan het 2de spoor richting Denderleeuw. De spoorwerken passen in de stapsgewijze uitbreiding van de spoorlijn Brussel – Denderleeuw (Lijn 50A) van 2 naar 4 sporen en zijn een onderdeel van het Gewestelijk ExpresNet.

Unieke bouw van 2 nieuwe sporen langs drukste spoorlijn van België

Vanaf maandag 18 januari in de vroege ochtend kunnen de reizigers gebruik maken van het 1ste nieuwe spoor “B” tussen Brussel (Anderlecht) en Denderleeuw (Sint-Katharina-Lombeek). In april 2008 is Infrabel gestart met de werken aan de “nieuwe spoorlijn 50C” in het kader van de uitbreiding van de spoorcapaciteit op de lijn 50A. Het betreft werken die deel uitmaken van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) om per spoor de mobiliteit van en naar de hoofdstad progressief verder te optimaliseren.

Uniek voor dit project is dat er al die jaren werd gewerkt aan gloednieuwe spoorinfrastructuur terwijl de twee middenste sporen steeds in dienst zijn gebleven. De grote uitdaging was dat te midden van deze werken de treinen op de drukste spoorverbinding van ons land (Brussel – Gent – Kust) moesten kunnen blijven rijden. Dagelijks passeren er op de spoorlijn Brussel – Denderleeuw (heen en terug) ongeveer 275 treinen en tijdens de spitsuren kan dit oplopen tot liefst 25 treinen per uur.

Dit weekend en komend weekend vinden de laatste spoor-, sein- en bovenleidingswerken plaats aan de twee nieuwe buitenste sporen (één links en één rechts van de twee huidige sporen) op het traject tussen de spoorvertakkingen van Anderlecht en Lombeek. Van vrijdagavond 20u tot maandagochtend 4u werken de spoorploegen onafgebroken 56 uren om de cruciale verbinding te maken tussen de twee nieuwe sporen van de lijn 50C én de bestaande sporen van de lijn 50A. Het wordt een ware race tegen de tijd om alles minitieus af te werken: een staaltje van technisch vakmanschap en van een perfecte organisatie.

Tijdens de twee “marathonwerkweekends” zullen er telkens ongeveer 115 mensen op het terrein actief zijn. De laatste afwerkingen gebeuren onder meer aan boord van enkele 200 meter lange werktreinen. Aansluitend worden de laatste controles en testen uitgevoerd onder supervisie van TUC RAIL, het studiebureau voor de spoortechnologie van Infrabel. Tijdens het weekend van 23-24 januari staan soortgelijke werken op het programma waarna de reizigers vanaf maandagochtend 25 januari ook over het nieuwe spoor “A” richting Denderleeuw zullen kunnen rijden.

Het treinverkeer van de hoofdlijn Brussel – Denderleeuw (Lijn 50A) wordt tijdens die twee werkweekends in beide richtingen omgeleid via het westelijk ringspoor Brussel-Zuid – Jette (Lijn 28) en de spoorlijn Jette – Denderleeuw (Lijn 50). De reizigers moeten dan rekening houden met een extra reistijd van 5 tot 10 minuten richting Brussel en van 5 minuten richting Gent/Kust.

Nieuwe infrastructuur omvat tal van technische hoogstandjes

De uitvoering van deze infrastructuurwerken was een echt huzarenstuk met tal van technische hoogstandjes. Verspreid over het 15 km lange traject werd eerst de bedding aangelegd en vervolgens de nieuwe spoorinfrastructuur. Bij de grondwerken werd er 1.100.000 m³ aarde afgegraven en 750.000 ton steenslag (ballast) als onderlaag aangebracht. Bij de spooraanleg kwamen er 48.000 dwarsliggers aan te pas en werden er 600 nieuwe bovenleidingspalen geplaatst. In totaal installeerde Infrabel ook 100 veiligheidsbakens voor de seinen en 28 seinketen langs de nieuwe sporen.

In Itterbeek (Dilbeek) bouwde Infrabel ook een nieuw tractieonderstation dat instaat voor de stroomtoevoer naar de bovenleiding opdat de treinen elektrisch kunnen sporen. De capaciteit van het bestaande tractieonderstation Brussel-Zuid is immers niet voldoende voor de twee bijkomende sporen. Bovendien kan de stroomverdeling zo geoptimaliseerd worden tussen beide stroomstations in deze zone rond Brussel.

Maar het meest in het oog springende was de vernieuwing en aanpassing van maar liefst 30 bruggen op het spoortraject waaronder het 522 meter lange Pedeviaduct (beschermd monument) in Dilbeek. Andere belangrijke kunstwerken zijn onder andere de nieuwe spoorbruggen over het kanaal Brussel – Charleroi en over de Ninoofsteenweg in Schepdaal.

In totaal heeft Infrabel 500 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe spoorinfrastructuur tussen Brussel en Denderleeuw die jarenlang een van de grootste bouwwerven van België was. De investering omvat tevens de aanleg van 8 km geluidsschermen en de nieuwe aanplanting van 20 hectaren aan spoorbermen als compensatie voor de ontbossing langs het spoortraject. Overeenkomstig zijn duurzame strategie heeft Infrabel parallel met de spoorlijn ook een fietsroute over de volledige lengte van het traject aangelegd.

2de fase : stapsgewijze vernieuwing van de twee bestaande sporen

Zodra de twee nieuwe sporen van de spoorlijn 50C in gebruik zijn, start Infrabel met de volgende fase van de werken: de modernisering van de twee bestaande sporen van de lijn 50A. In 2016 en 2017 worden de bruggen, de sporen en dwarsliggers, de bovenleiding en de seinen volledig vernieuwd. In 2017 en 2018 volgen dan de spoorknooppunten van de vertakkingen in Anderlecht en Lombeek, inclusief de wisselverbindingen.

Tot eind 2018 worden de twee sporen van de lijn 50A geheel gemoderniseerd waarbij beide sporen volledig buiten dienst zullen zijn. Het is nu opportuun en het aangewezen moment voor deze noodzakelijke vernieuwing zodat het treinverkeer op de hoofdlijn tussen Brussel en Denderleeuw over vier kwalitatieve sporen zal kunnen beschikken. Een ingreep in het voordeel van de veiligheid, de stiptheid en de capaciteit.