Infrabel wenst gevaarlijke handelingen bij sociale conflicten te voorkomen - 21/09/2017

In een arrest, uitgesproken op 15 september 2017, vindt het Hof van Beroep in Brussel dat de beheerder van de spoorweginfrastructuur geen « eenzijdige verzoekschriften » mag gebruiken voor het verhinderen van gevaarlijke bezettingen van het spoor, van Traffic Control en van de seinhuizen bij sociale conflicten. Ten gevolge van deze uitspraak, die ingaat tegen een tiental andere uitspraken, uitgesproken zowel in eerste aanleg als in graad van beroep, en waardoor de veiligheid op de spoorwegen in het gedrang zou kunnen komen, heeft Infrabel beslist om een advocaat bij het Hof van Cassatie aan te stellen.

Verviers, Namen, Antwerpen, Charleroi, Luik, Gent, Hasselt, Brugge, Brussel,… bij sociale conflicten in 2016 hebben tientallen rechtbanken in kortgeding, de verzoeken van Infrabel aanhoord : ze verboden de wilde bezetting van de sporen, van de seinhuizen of van Traffic Control, daar dit als gevaarlijk werd beschouwd voor de veiligheid op de spoorwegen. De Hoven van Beroep oordeelden in dezelfde zin.

Op 15 september heeft het Hof van Beroep te Brussel evenwel een arrest geveld dat, verbazingwekkend, volledig ingaat tegen deze vorige uitspraken… hierbij inbegrepen een arrest van dezelfde kamer van dit Hof van juni 2016. Zij motiveert haar beslissing door het feit dat Infrabel een tegensprekelijk debat had moeten voeren, anders gezegd, dat zij de personen, gekend als mogelijke deelnemers aan een staking, preventief had dienen te dagvaarden voor de rechtbank.

Omdat Infrabel op voorhand niet kan weten wie dergelijke feitelijkheden zal plegen en waar, is de motivatie moeilijk te begrijpen. Bovendien gaat zij volledig voorbij aan het feit dat de leden van een sociale beweging uiteraard niet állen deelnemen aan dergelijke daden.

Infrabel heeft dan ook beslist om een advocaat bij het Hof van Cassatie aan te stellen. Zij wenst aan te tonen dat een groot deel van haar argumentatie niet werd aanhoord in dit arrest van het Hof van Beroep te Brussel. Het doel van de onderneming blijft, meer dan ooit, om alle gevaarlijke handelingen die de veiligheid op de spoorwegen in het gedrang kunnen brengen, te voorkomen.