Infrabel slachtoffer van een kartel gevormd door 5 van zijn leveranciers - 03/05/2017

Naar aanleiding van de sanctionering door de Belgische Mededingingsautoriteit van 5 leveranciers van Infrabel, die een kartel vormden, stelt de spoorinfrastructuurbeheerder alles in het werk om de geleden financiële schade te verhalen op de betrokken bedrijven.

Infrabel slachtoffer van een kartel

De feiten zijn gelinkt aan een overheidsopdracht over elektrische uitrustingen (in twee percelen), gegund in 2010. Het onderzoek, geleid door het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit, met volledige medewerking van Infrabel, toont aan dat verschillende werknemers van de infrastructuurbeheerder, zonder medeweten van hun hiërachie en in volledige overtreding van alle interne regels, een te nauw contact hadden met de betrokken inschrijvers. Dit maakte het voor de 5 leveranciers eenvoudiger om een kartel te vormen ten nadele van Infrabel.

Uit het onderzoek blijkt evenwel dat er geen corruptie en persoonlijke verrijking werd vastgesteld. Eén enkele werknemer heeft vertrouwelijke en gevoelige informatie overgemaakt. Van zodra deze feiten gekend waren, werden zware disciplinaire sancties genomen tegen de betrokken persoon.

Nadat deze feiten aan het licht kwamen, heeft Infrabel de bestaande maatregelen versterkt die er voor moeten zorgen dat elke mogelijke vorm van collusie tussen zijn werknemers en zijn leveranciers niet meer kan voorkomen. Een nieuwe structuur om de aankopen te centraliseren werd intussen opgericht.

Infrabel bedankt de Belgische Mededingingsautoriteit voor zijn werk dat deze laakbare feiten aan het licht heeft gebracht. De infrastructuurbeheerder doet er alles aan om de geleden schade (meer bepaald de meerkosten) te verhalen op de leden van het kartel.

Infrabel bestudeert ook de mogelijkheid om te dagvaarden.