Infrabel plaatst in Zwankendamme één van de langste Belgische boogbruggen - 01/12/2013

De voorbije zaterdagnacht heeft infrastructuurbeheerder Infrabel een 90 meter lange stalen boogbrug over de sporen in Zwankendamme geplaatst. Een investering van 7,7 miljoen euro in de veiligheid, de stiptheid en de vlotte doorstroming van het treinverkeer. Deze werken zijn een belangrijke stap in het ontsluiten van de haven van Zeebrugge.

Nieuwe boogbrug vormt toegangspoort tot Zwankendamme

Vannacht was de kroon op het werk van een werf die ongeveer één jaar geleden werd opgestart: het plaatsen van de stalen boogbrug ten westen van het dorp Zwankendamme. De werken passen in de strategie van Infrabel om zoveel mogelijk overwegen te vervangen door een brug, een tunnel en/of een alternatieve weg met het oog op een veiliger en vlotter spoorverkeer. Ze sluiten bovendien aan op de plannen om het bestaande vormingsstation in Zeebrugge te moderniseren en uit te breiden.

De boogbrug wordt over de bestaande sporen geplaatst en zal aansluiten op de bestaande wegen van en naar Zwankendamme. In afwachting van de bouw van een nieuw op- en afrittencomplex door het Vlaamse Gewest zal Infrabel een tijdelijke weg aanleggen die de straat Wulfsberge en de nieuwe brug met elkaar verbindt. Zo blijft de dorpskern steeds vlot bereikbaar en toegankelijk.

Ontsluiten van de haven van Zeebrugge

De huidige sporenbundel ‘Zeebrugge Vorming’ waar nu de goederentreinen worden gevormd, is niet meer aangepast aan de huidige en toekomstige vraag naar goederenvervoer per spoor. Deze zal daarom gemoderniseerd en uitgebreid worden, en in de toekomst louter fungeren als vormingsstation voor goederentreinen (en dus niet meer als aankomst- en vertrekbundel). De wagons uit de verschillende haventerminals worden er gekoppeld volgens hun bestemming, terwijl de wagons uit het binnenland er worden verdeeld over de verschillende terminals.

Ten zuiden van het uitgebreide vormingsstation, op grondgebied Zwankendamme, komt een nieuwe sporenbundel ‘Zwankendamme’. Deze zal dienen voor de aankomst en het vertrek van de goederentreinen. Concreet zal er een nieuwe sporenbundel van 24 geëlektrificeerde sporen worden aangelegd. De huidige overweg Wulfsberge zou temidden van de nieuwe sporenbundel komen te liggen en kan daardoor dus niet behouden blijven. Volgens de huidige planning zal de bouwaanvraag voor deze sporenbundel wellicht eind dit jaar nog worden ingediend.

Technisch hoogstandje

De nieuwe stalen boogbrug weegt zo’n 550 ton en is in totaal 90,2 meter lang. Het plaatsen ervan is heus millimeterwerk. Alles werd zorgvuldig uitgerekend en gepland door onze ingenieurs. De montage van de staalbouw gebeurt ter plaatse. Er worden tijdelijke torens gebouwd naast de sporen als bijkomende steunpunten voor de brug. Met een speciale kraan werd de brug in 3 keer op haar plaats gehesen. Het hoogste punt van de brug zal maar liefst 25 meter boven de sporen rijzen.

De plaatsing van het centrale deel van de boogbrug ging zaterdagavond omstreeks 22u00 van start en was zondagochtend omstreeks 6u00 afgerond. Er zijn geen gevolgen voor het treinverkeer.

Meer info

Alle verdere informatie over de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via het spoor, de weg en het water is ook te vinden op de website www.zeebruggeopen.be.