Infrabel organiseert erkende opleiding vervoer gevaarlijke stoffen per spoor voor hulpdiensten - 12/05/2017

Infrastructuurbeheerder Infrabel organiseert, in samenwerking met de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de chemische sector (BASF), VTG Rail Europe, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en Lineas (B-Logistics) een erkende opleiding voor de Belgische hulpdiensten over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. De infrastructuurbeheerder organiseerde de voorbije jaren al verschillende theoretische informatiesessies. Nu is er dus voor het eerst ook een praktische module die erkend is.

Transport per spoor één van de veiligste manieren

Het spoor is één van de veiligste manieren om gevaarlijke stoffen te transporteren. En toch, in vergelijking met andere vervoersmiddelen, blijft het vervoer per trein onderbenut. Slechts 5% van de gevaarlijke stoffen wordt via het spoor vervoerd.

Treinongeluk met gevaarlijke stoffen is uitzonderlijk

Treinongelukken met gevaarlijke goederen zijn eerder uitzonderlijk. Wanneer hulpdiensten toch tussenbeide moeten komen bij dergelijke incidenten, zijn er altijd zeer specifieke aandachtspunten.

Bijvoorbeeld: Hoe en waar kan je snel vinden welke gevaarlijke stoffen er aan boord van de goederentrein zijn? Hoe goed is een ketelwagen met chemische stoffen beschermd tegen lekken? Wat als de brandweer moet blussen en er staat nog elektrische spanning (3.000 of 25.000 volt) op de bovenleiding? Hoe kan je een locomotief (diesel/elektrisch) stilleggen? Allemaal zeer concrete, operationele zaken waar hulpdiensten mee geconfronteerd kunnen worden tijdens een interventie op het spoor.

Om dit soort van vragen te beantwoorden organiseerde Infrabel de voorbije jaren theoretische roadshows in alle provincies van ons land. En nu is er dus ook een praktisch vervolg.

Erkende opleiding

Gelukkig moeten hulpdiensten niet erg vaak uitrukken voor treinongelukken met gevaarlijke goederen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, is het daarom van fundamenteel belang om concrete terreinervaringen te delen met mekaar. Zo kunnen de interventiediensten dergelijke treinincidenten nog beter inschatten en beheersen.

Daarom organiseert Infrabel, in samenwerking met de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de chemische sector (BASF), het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), VTG Rail Europe (logistiek dienstverlener verhuurder ketelwagens) en Lineas (B-Logistics) voor het eerst een zeer concrete en praktische opleiding. Deze opleiding wordt ook erkend door het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) als een “voortgezette opleiding”.

De vorming richt zich voornamelijk op de brandweer, maar ook politieagenten en noodplanambtenaren kunnen zich onder meer inschrijven. Gedurende twee dagen (12 en 13 mei 2017) kunnen de deelnemers verschillende workshops volgen in het Logistiek Centrum Infrastructuur van Infrabel in Antwerpen-Berchem. Een gelijkaardige opleiding werd ook al gegeven in Ronet (Namen).

Een zo goed mogelijke voorbereiding

Naast de bestaande theoretische informatiesessies en de praktische workshops heeft Infrabel ook een website die enkel toegankelijk is voor de hulpdiensten en noodplanambtenaren waar ze specifieke informatie over interventies op het spoor kunnen raadplegen.

Ten slotte organiseert de infrastructuurbeheerder jaarlijks ook verschillende multidisciplinaire crisisoefeningen. Alles wordt in het werk gesteld om de hulpdiensten zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen.