Infrabel en de gemeenten Aalter en Beernem openen nieuwe fietstunnels, brug en parallelwegen voor een nog hogere veiligheid - 06/07/2017

Vandaag hebben Infrabel en de gemeenten Aalter en Beernem de drie nieuwe fiets- en voetgangerstunnels, één brug en verschillende parallelwegen langs het spoor geopend. Op minder dan twee jaar heeft de infrastructuurbeheerder vijf overwegen op de drukste spoorlijn van ons land vervangen door mobiliteitsalternatieven. Dit past in onze strategie om de veiligheid op het Belgische spoornet nog verder te verhogen. In aanwezigheid van een 100-tal mensen werd de nieuwe infrastructuur tussen Aalter en Beernem officieel ingereden tijdens een fietsevenement.

Duurzaam mobiliteitsproject op drukste spoorlijn zorgt voor verhoogde veiligheid en stiptheid

Infrabel, TUC RAIL, de burgemeesters Pieter De Crem, Patrick Hoste en Johan De Rycke, de voormalige wielrenners Sven Vanthourenhout en Robert Vermeire, trialbiker Kenny Belaey, tal van omwonenden en fietsliefhebbers hebben vandaag de nieuwe infrastructuur en het hele traject ingehuldigd. Dit gebeurde tijdens twee bijzondere wieleretappes (“Aalter – Beernem” en “Beernem – Aalter”) die de symbolische “aankomst” vormden van het grootste overwegenproject in België dat positief is voor de mobiliteit.

Op minder dan twee jaar heeft Infrabel de laatste vijf overwegen in Aalter en Beernem afgeschaft en vervangen door de brug Nieuwendam (voor alle wegverkeer) en drie fiets- en voetgangerstunnels ter hoogte van Jezuïetengoed, Maria-Aaltersteenweg en “Di Coylde”. Daarnaast zijn er over een lengte van 3 km drie nieuwe parallelwegen (voor fietsers, wandelaars en landbouwers) aangelegd tussen het station Beernem en Nieuwendam in Aalter wat eveneens voor een veiligere en vlottere verbinding zorgt.

De vijf overwegen lagen verspreid over een afstand van 7 km op de spoorlijn tussen Gent en Brugge waarbij de hoofdspoorlijn Brussel – Gent – Kust (Lijn 50A) de drukste verbinding van België is. Dagelijks passeren er ongeveer 250 treinen in Aalter en Beernem en tijdens de spits kan dit aantal oplopen tot meer dan 15 treinen per uur. Nu de overwegen zijn vervangen door waardige alternatieven moet niemand meer wachten en kan iedereen veilig en vlot de sporen kruisen via de brug en de tunnels. Dit vermindert bovendien de kans op mogelijke verstoringen van het treinverkeer wat ook de stiptheid ten goede komt.

De uitvoering van de werken – die gestart zijn in september 2015 – is gefaseerd verlopen om de hinder voor het wegverkeer en de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Dit alles verliep in nauw overleg met de gemeenten Aalter en Beernem met het oog op een goede verkeersontsluiting en passend binnen hun mobiliteitsvisie. In totaal heeft Infrabel 11 miljoen euro geïnvesteerd in dit veiligheidsproject dat financiële steun heeft ontvangen van Europa in het kader van het CEF transport program.  

Veiligheidsstrategie van infrastructuurmaatregelen en sensibilisering

De afschaffing en vervanging van de overwegen past in de strategie van Infrabel om de veiligheid op het Belgische spoorwegnet permanent en stapsgewijs verder te verhogen. Andere infrastructurele maatregelen zijn de vernieuwing, aanpassing (zoals het verbeteren van de signalisatie) en het onderhoud van de 1.751 overwegen die er momenteel in ons land zijn.

Bovendien wil Infrabel via veiligheidslessen in het onderwijs en sensibiliseringscampagnes iedereen bewust maken om altijd en overal de verkeersregels aan overwegen en langs het spoor te respecteren. De weggebruikers vervullen hierbij een cruciale rol want wie de verkeersregels volgt, vermijdt ongevallen. In 2016 waren er 45 ongevallen aan overwegen waarbij 4 doden en 8 gewonden vielen.

     Meer info over de bewustmakingscampagnes van overwegen: www.infrabel.be/wachten