Infrabel Academy: eerste school voor spoorberoepen in België - 25/01/2018

De infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet start met de bouw van een nieuw opleidingscentrum in Brussel. In dit gebouw, “Infrabel Academy”, zullen alle Infrabel-werknemers terecht kunnen voor een training of vorming. In totaal worden er zo’n 500 tal verschillende opleidingen aangeboden. Op donderdag 25 januari 2018 gaat de eerste spade in de grond. De hele infrastructuur moet klaar zijn eind 2020. Het gaat om een investering van ruim 20 miljoen.

Modern opleidingscentrum

Bij Infrabel is er een grote vraag naar goed opgeleid technisch personeel. In tegenstelling tot sommige andere landen heeft het Belgische onderwijssysteem geen gespecialiseerde richting spoorwegtechnologie. Daarom zet de infrastructuurbeheerder sterk in op eigen opleidingen. Al deze vormingen, die vroeger verspreid over heel het land werden gegeven, worden nu verzameld in één modern centrum in Brussel: Infrabel Academy. Doel is dus om alles samen te brengen onder één dak en de kwaliteit ervan verder te verbeteren.

Brede waaier aan opleidingen

Bij Infrabel Academy werken een 80 tal mensen. Er wordt beroep gedaan op interne- en externe lesgevers die top zijn in hun vakgebied. Alle mogelijke opleidingen kunnen er worden georganiseerd. Dat kan gaan van juridische vormingen, over opleidingen people management tot het leren werken met specifieke bedrijfssoftware. Maar de focus ligt toch vooral op het aanleren en aanscherpen van verschillende technische vaardigheden en dit in een veilige en gecontroleerde omgeving (zonder impact op het treinverkeer). Alles bijeen biedt Infrabel Academy een 500 tal verschillende opleidingen aan.

Nadruk op praktijk en samenwerking

Het uiteindelijk doel is om de cursisten zoveel mogelijk praktijkgericht op te leiden. Daarnaast legt Infrabel Academy ook sterk de nadruk op geïntegreerde oefeningen. Dat wil zeggen dat medewerkers met verschillende jobs tijdens hun opleiding moeten samenwerken en gezamenlijke opdrachten moeten uitvoeren. Zo krijgen ze meer inzicht in en begrip voor elkaars werk.

In het nieuwe centrum zullen, zowel binnen in de praktijkhal als buiten op de beschikbare terreinen, verschillende opstellingen staan waarop het Infrabel-personeel uitgebreid kan oefenen. Concreet gaat het dan over tientallen meters sporen, maar ook wissels, overwegen, seinen, GSM-R-antennes en bovenleidingen. Daarnaast is er ook een 3D-simulator waar je met behulp van virtuele realiteit kan worden opgeleid.

Ook het seinhuispersoneel zal in het centrum worden getraind. Deze mensen hebben de erg belangrijke taak om het treinverkeer veilig en efficiënt aan te sturen. De meeste seinhuizen beschikken hiervoor over moderne computergestuurde technologieën (EBP-PLP en TMS). Voor hun opleiding zullen er liefst 11 simulatoren zijn waarop ze alle mogelijke scenario’s kunnen oefenen. Daarnaast omvat het nieuwe gebouw onder meer ook 3 computerruimtes, 23 theorieklassen, verschillende technische- en datalokalen, EHBO-ruimtes, flex offices en een aula voor 200 mensen.

Continue opleidingen voor personeel

Elk jaar werft Infrabel zo’n 500 nieuwe mensen aan om aan het spoor te werken of aan de slag te gaan in een van de seinhuizen of Traffic Control. Daar komt heel wat verantwoordelijkheid en kennis bij kijken. Vooraleer die nieuwe mensen operationeel ingezet kunnen worden, moeten ze dus een doorgedreven, gespecialiseerde basisopleiding krijgen. Maar daar stopt het niet. De technologie evolueert razendsnel. Wie op de hoogte wil blijven, moet dus op tijd bijleren om bereikte vaardigheden aan te scherpen en/of om nieuwe aan te leren. Jaarlijks volgt dan ook een groot deel van de Infrabel medewerkers een continue opleiding.

Centrale ligging en vlot bereikbaar

De werken voor het nieuwe gebouw starten in januari 2018 en als alles volgens planning verloopt zal het eind 2020 klaar zijn. In totaal investeert Infrabel ruim 20 miljoen in de bouw van het nieuwe opleidingscentrum. Infrabel Academy wordt gebouwd op de terreinen vlak naast het station Brussel-West in Molenbeek en zal dus vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Enkele cijfers

In 2016 volgden 8.132 Infrabel-medewerkers één of meerdere opleidingen voor in totaal 108.000 mandagen. De personeelskost verbonden aan deze opleidingen bedroeg  41,5 miljoen euro en komt overeen met 5,9% van de totale loonmassa.

Buitenbeeld Infrabel Academy
Buitenbeeld Infrabel Academy modern opleidingscentrum
Binnenbeeld Infrabel Academy
Binnenbeeld Infrabel Academy leslokaal
Infrabel Academy binnenbeeld algemeen
Infrabel Academy binnenbeeld
Infrabel Academy binnenbeeld aula