Grootschalige evacuatie-oefening in het Diabolospoorcomplex - 24/05/2012

Op donderdagavond 24 mei hebben Infrabel, NMBS, de NMBS-Holding en hun veiligheidsdienst Securail, en Brussels Airport samen met de brandweer, de medische hulpverleners en de politie een evacuatie-oefening georganiseerd in de spoortunnels van de Diabolo. Het doel was om het veiligheidsplan in de praktijk te testen en de procedures gezamenlijk verder te verfijnen. Alle betrokkenen toonden zich hierover tevreden. De Diabolo wordt op 10 juni commercieel in dienst genomen voor de treinreizigers.

Simulatie van brandende trein in Diabolo-spoorinfrastructuur

De Diabolo is de spoorverbinding tussen het vernieuwde station Brussel-Nationaal-Luchthaven en de nieuwe lijn Schaarbeek – Mechelen (L.25N) op de middenberm van de E19-snelweg. Ter hoogte van Machelen (zone Brucargo) vond deze donderdagavond tussen 20u en 23u een grootschalige evacuatie-oefening plaats. De spoortunnels 16,5 meter onder het luchthavendomein vormden hierbij het oefenterrein.

Het scenario van de oefening TALPA (Latijnse benaming voor mol) omvatte het nabootsen van rookontwikkeling en brand aan boord van een reizigerstrein komende vanuit Mechelen richting luchthaven. Aan boord bevonden zich 300 simulanten (afkomstig uit onder andere Vilvoorde, Zaventem, Antwerpen en Boom) die vervolgens in real time geëvacueerd werden met behulp van de hulpdiensten via de voorziene looppaden, evacuatieschachten en vluchtwegen. Vervolgens werden ze overgebracht naar het fictieve “gewondennest” in de legerkazerne van Peutie.

Testen en verfijnen van de veiligheidsprocedures

Deze oefening heeft als doel om de veiligheidsprocedures samen met de betrokken partners en de verschillende hulpdiensten te testen en verder te verfijnen. De brandweerkorpsen van Zaventem, Vilvoorde en Brussels Airport waren hierbij aanwezig, evenals de medische hulpverleners en de politie.

De belangrijkste aandachtspunten tijdens deze oefening waren het afstemmen en verfijnen van de onderlinge communicatie en de samenwerking, een aftoetsing en analyse van het nood- en interventieplan, de evacuatiemogelijkheden in het ondergrondse sporencomplex. Zulke oefeningen dragen bij tot een verscherpte veiligheidscultuur binnen de spoorwegen, Brussels Airport én de verschillende hulpdiensten die allen tevreden waren over het verloop en de beoogde doelstellingen van de evacuatie-oefening.

De brandweer heeft de voorbije maanden ook in een oude spoorloods in Brugge geoefend. Daar werd een tunnelconstructie nagebootst en een oud treinstel geplaatst, waarna de geïmproviseerde tunnel onder rook kon worden gezet opdat de brandweer zich kon bekwamen in het evacueren van mensen en het blussen van treinen in een beperkte ruimte.

Veiligheid, de absolute prioriteit

Op het gebied van de veiligheid is de Diabolo-spoorinfrastructuur ondermeer uitgerust met een branddetectiesysteem (o.a. warmtesensoren, automatische plaatsbepaling, camerabewaking), een evacuatiesysteem (o.a. Rook- en Warmte Afvoersysteem) en de nodige blusleidingen met schuim. Deze en andere veiligheids- en technische comfortsystemen worden continu opgevolgd door de controlekamer van Securail in Antwerpen-Centraal. Bij noodsituaties zoals een brand wordt de sturing van de systemen echter overgenomen door de lokale controlepost in het luchthavengebouw, wat ook het geval was tijdens deze oefening.

Voorts beschikt de Diabolo-spoortunnel eveneens over looppaden, toegangswegen en -schachten voor de hulpdiensten en zijn er evacuatieschachten (6) en dwarsverbindingen (2) gebouwd. Overeenkomstig zijn strategie heeft Infrabel onmiddellijk het Europese seininrichtingssysteem ETCS niveau 1 geïnstalleerd. De tunnels en de bovengrondse spoorlijn (L.25N) zijn ook volledig uitgerust met het digitale communicatienetwerk GSM-R.

Diabolo in dienst op 10 juni, publieksdag op 9 juni

Vanaf zondag 10 juni kunnen de treinreizigers dankzij de nieuwe Diabolo-spoorverbindingen rechtstreeks van en naar het vernieuwde station Brussel-Nationaal-Luchthaven sporen.

Eén dag eerder, op zaterdag 9 juni, kunnen geïnteresseerden al een kijkje komen nemen achter de schermen van deze gigantische nieuwe spoorinfrastructuur. Het paradepaardje zijn ongetwijfeld de geboorde spoortunnels onder Brussels Airport. Meer info over deze publieksdag vind je terug op www.diabolo-experience.be waar je vooraf ook je plaatsen kunt reserveren. Je kunt je ook op zaterdag 9 juni aanmelden in het volledig vernieuwde station Brussel-Nationaal-Luchthaven, maar dan heb je geen garantie over het aantal beschikbare plaatsen.

Op donderdag 7 juni opent Koning Albert II officieel het nieuwe Diabolospoorcomplex. Meer info hierover volgt binnenkort.