The Floor : nieuwste concept om jongeren te sensibiliseren met virtuele realiteit - 06/03/2018

Infrabel zet zich al jaren in om iedereen bewust te maken om altijd de verkeersregels op het spoorwegdomein te respecteren. De spoorinfrastructuurbeheerder pakt nu uit met een gloednieuwe sensibiliseringsactie rond virtuele realiteit: The Floor. Via een vibrerend podium kunnen jongeren een levensechte VR-ervaring rond spoorlopen beleven. Vorig jaar was er een toename van het aantal spoorlopers en ongevallen aan overwegen en vielen er hierbij in totaal 16 doden.

Vibrerend podium met virtuele realiteitsbeleving

Tot 50 mensen kunnen tegelijk plaatsnemen op het vibrerend podium (35m²) van The Floor. Elke deelnemer ziet een 360° film vanuit het oogpunt van iemand die de verkeersregels langs het spoor niet naleeft, met alle gevolgen vandien. Je wordt als het ware volledig ondergedompeld in een levensechte virtuele ervaring dankzij de VR-bril, het geluid (via een headset) en de trillingen van het podium.

Dit nieuwe concept is een verfijning van “THE BOX” (onze sensibiliseringscontainer) die vorig jaar werd gebruikt tijdens de zomerfestivals voor bewustmaking rond spoorlopen. The Floor is gebruiksvriendelijker (makkelijker te verplaatsen en te installeren) en er kunnen meer mensen de VR-beleving ondergaan.

Nieuwe sensibiliseringsactie past in veiligheidsstrategie

Sinds vele jaren wijst Infrabel op de risico’s van gevaarlijk gedrag langs het spoor, aan overwegen en in stations. Het niet respecteren van de verkeersregels op spoordomein is een sociaal-maatschappelijk probleem. In 2017 was er een toename van het aantal spoorlopers (807 meldingen - 7 doden) en het aantal ongevallen aan overwegen (51 ongevallen - 9 doden). Ondanks alle inspanningen van Infrabel, politie en Securail (NMBS) zijn er nog heel veel weggebruikers die de verkeersregels niet naleven.

Naast infrastructuurmaatregelen (onder andere afsluitingen, camera’s, struikelmatten, bruggen/tunnels ter vervanging van overwegen …)  zet Infrabel ook permanent in op sensibiliseringscampagnes en veiligheidsacties. In eerste instantie richten we ons tot jongeren, zowel uit het basisonderwijs als het secundair onderwijs. The Floor is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar, maar is ook geschikt voor volwassenen. Eén doel: bewustmaking van het grote publiek. 

 

Pedagogische rol tijdens verkeers- en veiligheidsdagen

The Floor wordt vandaag in Gent voorgesteld tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Alle deelnemers aan dit congres kunnen er The Floor testen en zo een virtuele ervaring beleven.

Infrabel geeft vandaag ook een pedagogische sessie en is geregeld aanwezig op verkeers- en veiligheidsdagen om uitleg te geven over zijn strategie rond spoorveiligheid. Zo willen we iedereen, jong en oud, leerlingen en leerkrachten, sensibliseren over hoe zich te gedragen op het spoorwegdomein.