Eerste signalen zijn positief voor het opstarten van het normale treinverkeer morgenvroeg - 01/05/2017

De veiligheidstesten, die de laatste 48 uur werden uitgevoerd, tonen aan dat de nieuwe, computergestuurde seininrichting van het seinhuis van Brussel-Zuid perfect operationeel is. Na een onderbreking van drie dagen, zullen de treinen op dinsdagochtend op de Brusselse Noord-Zuidverbinding opnieuw kunnen rijden zoals voorzien. Tijdens dit lange weekend heeft NMBS haar reizigers een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden.

48 u testen: prioriteit aan de veiligheid

De ploegen van Infrabel zijn sinds vrijdagnacht met zo’n 200 mensen aan het werk. Tijdens het verlengde weekend van 1 mei werd er zonder onderbreking gewerkt. Op enkele uren voor het einde van dit “marathonweekend” zijn de signalen positief en zijn de ploegen van de infrastructuurbeheerder optimistisch. Ondanks het feit dat deze moderniseringswerken een zeer grote uitdaging vormden, zal normaal gezien niets de gewone treindienst op dinsdagochtend nog in de weg staan.


Ter herinnering, zaterdag werden onder meer 37 seinen en 85 nieuwe motoren van de bestaande wissels geïnstalleerd. Er werd gewerkt tussen het einde van de perrons van het station Brussel-Zuid en de ingang van de spoortunnel, een zone van ongeveer 1km lengte. Deze eerste fase werd afgerond binnen de voorziene tijd en ook zonder noemenswaardige problemen. Dit dankzij een grondige voorbereiding die geen enkele impact had op het treinverkeer.


Op zondag en maandag werden de hele tijd veiligheidstesten uitgevoerd. Testen die noodzakelijk zijn voor de ingebruikname van nieuwe spoorinfrastructuur. Twee locomotieven werden daarvoor speciaal ingezet. De Noord-Zuidverbinding in Brussel is het hart van het Belgische spoorwegnet. Op deze cruciale spooras hebben de testlocomotieven alle 254 mogelijke reiswegen getest. De technische problemen die opdoken, werden snel verholpen door de aanwezige specialisten. Deze grondige testen wijzen uit dat de nieuwe seininrichting betrouwbaar en operationeel is.


Op dit deel van de Noord-Zuidverbinding is de elektromechanische technologie ("all relais") vervangen door een volledig computergestuurd systeem (zogenaamde EBP/PLP-technologie) om het treinverkeer aan te sturen. De voordelen? De nieuwe technologie is nog betrouwbaarder en minder storingsgevoelig. De meeste componenten van de seininrichting worden uitgerust met een back-up systeem. Als er dan een defect is, schakelt men over op het noodsysteem, zodat de duur van de storing en de gevolgen voor de reizigers beperkt blijft.


Deze technologische vooruitgang zal ook de veiligheid van het treinverkeer aanzienlijk verbeteren. De mensen die in het seinhuis het treinverkeer aansturen, krijgen ondersteuning van een informaticasysteem waar ze altijd op kunnen terugvallen.

Doorlopende dienstverlening aan de klant: uitdaging geslaagd

NMBS had naar aanleiding van de onderbreking van het treinverkeer in de Noord-Zuidverbinding een alternatief vervoersplan opgesteld, een combinatie van gesplitste treinen, beperkte treinen, pendeltreinen tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid en omgeleide treinen. Om het centrum van Brussel te bereiken, of vanuit Brussel-Centraal, Brussel-Noord en Brussel-Zuid te kunnen bereiken, konden NMBS-klanten gratis gebruik maken van het MIVB-netwerk. In totaal werden tegen maandagnamiddag 15.000 dergelijke tickets verspreid.

Vlotte informatieverlening

Dat plan is zonder noemenswaardige problemen vlot verlopen. Het gros van de reizigers was goed op de hoogte van de alternatieven en vooral buitenlandse toeristen werden via extra infostands in de grote Brusselse stations ingelicht. Ook in Denderleeuw, Schaarbeek, Gent-Sint-Pieters, Brugge en Oostende was extra personeel voorzien om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Tientallen extra medewerkers versterkten de al aanwezige teams.

Extra treinen naar de kust

NMBS zette vanuit Brussel-Zuid op zaterdag en zondag ook telkens twee extra treinen in naar Oostende. Deze treinen reden 's avonds ook telkens terug. Op maandag 1 mei werd het aanbod 's avonds vanuit Oostende naar Brussel-Zuid versterkt met twee treinen.


De ploegen van Infrabel en NMBS blijven gemobiliseerd om snel tussenbeide te komen indien nodig.