Overwegen afschaffen

Veiligheid is bij Infrabel de eerste prioriteit. Elk jaar gebeuren er nog gemiddeld 45 ongevallen aan overwegen. Infrabel streeft ernaar om zo veel mogelijk overwegen te doen verdwijnen en te vervangen door veiligere alternatieven.

Minder overwegen, minder risico

Naast onze talrijke sensibiliseringscampagnes rond het veilig oversteken van overwegen, probeert Infrabel het risico op ongevallen waar mogelijk volledig weg te nemen. We verminderen daarom systematisch het aantal kruisingen tussen de sporen en de openbare weg. Daarbij geven we de voorrang aan drukke spoorlijnen. In 2017 verdwenen zo 14 overwegen.

Meer informatie over de veiligheid rond overwegen.

Alternatieve oversteekplaatsen

Een overweg kan niet zomaar van de ene dag op de andere afgeschaft worden. Infrabel voert eerst vooronderzoeken en mobiliteitsstudies uit in samenspraak met de lokale overheden. Samen met alle betrokken partijen onderzoeken we wat het beste alternatief is voor de af te schaffen overweg. Dat kan bijvoorbeeld een brug of een tunnel zijn, of een omleiding naar een reeds bestaande oversteekplaats iets verderop.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Infrabel kreeg in het kader van het TEN-T-programma (Trans-European Transport Network) en het CEF-programma (Connecting Europe Facilities) meermaals financiële steun van de EU voor het afschaffen van een aantal overwegen.

EU - TEN-T logo - Dutch
EU - Interconnexion Logo - Dutch

Werven