Werkzetels

Ongeacht of ze tewerkgesteld zijn in de Logistieke Centra Infrastructuur (LCI), bij Traffic Control, in de werkplaatsen, seinhuizen of de algemene diensten, de 12.364 werknemers van Infrabel waken erover elke dag een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren. Al deze diensten, verspreid over heel het Belgische grondgebied, bieden evenveel jobs dicht bij huis!

De werkplaatsen

Infrabel beschikt over vier gespecialiseerde werkplaatsen (Schaarbeek, Wondelgem, Roeselare en Bascoup) waar de onderdelen van de infrastructuur worden gefabriceerd of hersteld. Deze diensten zijn ideaal gelegen en komen tegemoet aan de behoeften van de technische teams.

Logistieke centra infrastructuur

De Logistieke Centra Infrastructuur (LCI) van Infrabel groeperen al het personeel en het materieel dat nodig is voor het onderhoud van de infrastructuur binnen een bepaald gebied.

De seinhuizen

In de seinhuizen bedienen de operatoren alle signalisaties en wissels binnen een bepaald gebied van het spoorwegnet.

Traffic Control

Bij Traffic Control, gevestigd in Brussel, coördineren de lijnregelaars (via de seinhuizen) het treinverkeer over het hele gebied. In geval van storingen beslissen zij welke treinen voorrang krijgen.

De algemene diensten

De kantoren met algemene diensten van Infrabel bevinden zich in Brussel en centraliseren human resources, financiëel beheer, juridische dienst, IT, internationale zaken, communicatie en aankopen.

De spoorwegen

De 3.587 km spoorwegen van het Belgische spoorwegnet, verspreid over het hele grondgebied, worden beheerd door de arbeiders, technici en ingenieurs die verbonden zijn aan de Logistieke Centra Infrastructuur.