Kabeldiefstallen voorkomen

Sinds het begin van de zomer wordt Infrabel geteisterd door een ware golf aan kabeldiefstallen. Bijzonder goed georganiseerde bendes hebben het op ons spoornet gemunt. Tussen januari en mei registreerden we 37 kabeldiefstallen. In de periode van juni tot september gaat het al om 116 incidenten. Dat is 3 uur vertraging per dag voor het treinverkeer. Infrabel is vastbesloten om de strijd die het in het verleden met succes voerde tegen kabeldiefstallen, opnieuw op te voeren.

Succesvolle maatregelen… tot vandaag

Kabeldief

Het ging nochtans de goede richting uit. Na een piek in 2012 met 1362 diefstallen, maakte Infrabel werk van een strategie om deze vorm van vandalisme efficiënt te bestrijden. Het nationaal actieplan tegen kabeldiefstallen, gelanceerd midden 2013, bestond uit een samenwerking met verschillende actoren. De traceerbaarheid van metaal in recyclagekanalen werd versterkt, de controles op en langs het spoor werden verscherpt, verschillende technische maatregelen werden ingevoerd om het de kabeldieven moeilijker te maken, burgers en buurtbewoners werden gesensibiliseerd. Verschillende actieplannen werden gedefinieerd:

  • Stemming van een nieuwe wet die een verbod uitvaardigde op cashbetalingen in de koperhandel, alsook het informeren van schroothandelaars zodat zij kabels afkomstig van het spoornet kunnen identificeren.

  • Versterking van de spoorwegpolitie door de aanwerving van 100 extra agenten. Die eenheid voert, in samenwerking met de lokale politie, gerichte controleacties waarbij helikopters worden ingezet.

  • Duidelijkere definitie en inhoud van het beroep van schroothandelaar om illegale handelaars sneller te ontmaskeren.

  • Uitwerking door Infrabel en de NMBS-Holding van sensibiliseringsacties bij het grote publiek.

  • Sensibilisering van de parketten, met het benoemen van een magistraat, gespecialiseerd in deze problematiek voor een efficiëntere vervolging van de daders.

Sindsdien daalde het aantal diefstallen drastisch: 217 in 2014, 182 in 2015, 126 in 2016 en slechts 104 in 2017. Dat is tien keer minder over een periode van 5 jaar. Het nationaal Actieplan wierp zijn vruchten af. Het feit dat de parketten de daders niet meer voor gewone diefstal vervolgt, maar voor “kwaadwillige verstoring van het treinverkeer” (zware diefstal) bracht tevens een eind aan de straffeloosheid die heerste onder verschillende daders, of het nu ging om georganiseerde bendes of om losstaande gevallen…

Help jij ons kabeldiefstallen te voorkomen?

Ondanks de heropmars van kabeldiefstallen de voorbije maanden, blijft Infrabel vasthouden aan de maatregelen die eerder succesvol waren. Zo gaan we door met het gebruik van aluminium kabels in plaats van koper. Aluminium is minder duur en dus minder gegeerd. De kabels worden ook beter beschermd. Maar de bewustmaking van de burger is van even groot belang bij de bestrijding van kabeldiefstal.

Infrabel wil daarom het grote publiek wijzen op de gevolgen van deze diefstallen. Koperdieven betekenen niet alleen een financiële opdoffer voor Infrabel (en dus onrechtstreeks voor de belastingbetaler), maar ze zijn ook de oorzaak van gevaarlijke situaties op en langs de sporen. En dan spreken we nog niet over de vertragingen die ze veroorzaken voor de treinreiziger.

Opmerkzame buurtbewoners die aan de alarmbel trekken wanneer ze getuige zijn van verdachte handelingen in de omgeving van de spoorinfrastructuur, kunnen heel wat vertragingen voorkomen.

Ziet u iets verdachts? Meld het dan zo snel mogelijk via 0800/30 230!

Wat is verdacht?

Enkele voorbeelden van verdachte handelingen:

  • Personen of voertuigen zonder Infrabel of Securail logo die zich langs de sporen begeven

  • De aanwezigheid van stukjes elektrobuis op de grond in de buurt van de sporen

  • Personen die zich zonder fluo hesje langs de sporen begeven

Dit kan wijzen op de aanwezigheid van kabeldieven. Wij zouden je dan ook willen vragen om in dergelijke gevallen steeds contact op te nemen met het nummer 0800/30 230 of met de politie via het nummer 101.

Schroothandelaars bijstaan

Naast de buurtbewoners, wil Infrabel ook een beroep doen op de schroothandelaars. De Belgische schroothandelaars en recyclagebedrijven lopen namelijk het risico mee op te draaien voor de kosten van kabeldiefstallen indien zij - zelfs zonder het te beseffen - gestolen materiaal inkopen.

Wanneer zij kabels van verdachte oorsprong aangeboden krijgen, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de politie (via het noodnummer 101). Hierdoor kunnen zij de bevoegde autoriteiten helpen kabeldieven te klissen en aldus het probleem op structurele wijze aan te pakken.

Uiteraard is het niet altijd even gemakkelijk om de herkomst van de aangeboden kabels te achterhalen. Daarom stuurden Infrabel en de toenmalige NMBS Holding hen in het kader van hun campagne een praktische gids met foto’s en beschrijvingen toe om hen te helpen koper afkomstig van het Belgische spoornet snel en efficiënt als dusdanig te identificeren.

Bijkomende oplossingen

Om de diefstal van koper te ontraden, startte Infrabel met het vervangen van koperen kabels door aluminium exemplaren. Omdat deze laatste minder geleidend zijn, moeten we kabels met een grotere doorsnede voorzien. Deze aanpassingen kunnen dus maar doorgevoerd worden, daar waar dat technisch mogelijk is. Het gaat evenmin om een mirakeloplossing, want aluminium is gevoeliger aan slijtage dan koper en is dus onderhoudsintensiever. Hoewel de marktwaarde van aluminium vastligt, is de minste stijging ervan mogelijks voldoende opdat ook dit soort kabel doelwit wordt kan dieven.

Infrabel bekijkt samen met de betrokken overheden de mogelijkheid om drones in te zetten voor de bewaking van het spoornet. Er bestaat tot op heden echter nog geen wettelijk kader om dit soort beelden te gebruiken tegen gefilmde personen.

Tot slot is er nog de oplossing der wanhoop: het cementeren van kabels in de kabelsleuven. Zo wordt het koper onbereikbaar voor dieven. Maar ook voor onze onderhoudsploegen, die de kabels geregeld moeten controleren of herstellen. Deze oplossing is dus enkel een optie in uitzonderlijke gevallen.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Infrabel zoekt naarstig verder naar innovatieve en efficiënte oplossingen die dit soort diefstallen kunnen indijken of zelfs volledig doen verdwijnen. Zo kunnen we de vertragingen voor het treinverkeer verminderen en tegelijkertijd de veiligheid op het spoornet verhogen.