Kabeldiefstallen voorkomen

In 2015 waren er 810 kabeldiefstallen op het Belgische spoorwegdomein tegen 1362 in 2012. Deze belangrijke daling (-40,5%) is het resultaat van verschillende doelgerichte acties in het kader van het Nationaal Actieplan tegen kabeldiefstallen (2013) met onder meer technische aanpassingen, verhoogde controles van de politie en Securail, steeds zwaardere veroordelingen en aangepaste wetgeving.

Kabeldiefstallen aanzienlijk gedaald

Tussen 2009 en 2012 kende het aantal kabeldiefstallen op het Belgische spoornet een ware explosie (+370%). In die periode steeg het aantal feiten van 290 naar 1362. Om die rampzalige evolutie een halt toe te roepen, beslisten Infrabel en de toenmalige NMBS-Holding in mei 2013 een nationaal actieplan tegen kabeldiefstal in te voeren. Dit plan kwam tot stand in samenwerking met de kabinetten van de ministers van Overheidsbedrijven, Binnenlandse Zaken en Economie en de staatsecretaris van Mobiliteit.  Het omvatte onder meer de volgende concrete maatregelen:

 • stemming van een nieuwe wet die een verbod uitvaardigde op cashbetalingen in de koperhandel.
 • versterking van de spoorwegpolitie door de aanwerving van 100 extra agenten. Die eenheid voerde in samenwerking met de federale en lokale politie gerichte schokcampagnes waarbij helikopters werden ingezet.
 • duidelijkere definitie en inhoud van het beroep van schroothandelaar om illegale handelaars sneller te ontmaskeren.
 • uitwerking door Infrabel en de NMBS-Holding van sensibiliseringsacties bij het grote publiek.

Acties tegen koperdiefstal

Campagnes met een ludieke insteek

De achterliggende boodschap van deze campagne was drieledig:

 1. De kernboodschap is: “Ziet u een kabeldief? Wees dan snel en bel Securail op het nummer 0800/30.230”.
 2. Verder willen we het publiek laten stilstaan bij een problematiek die verregaande gevolgen heeft. Koperdieven treffen niet alleen Infrabel (en onrechtstreeks dus ook de belastingbetaler) in zijn portefeuille, maar veroorzaken ook gevaarlijke situaties op en rond de sporen en niet te vergeten ernstige vertragingen van het spoorverkeer.
 3. Een derde, meer impliciete, boodschap die we willen overbrengen, is dat Infrabel, en bij uitbreiding de hele NMBS-groep, wel degelijk veel aandacht besteedt aan de stiptheid van het treinverkeer en ten strijde trekt tegen alle vertragingsoorzaken, inclusief moeilijk te controleren oorzaken zoals kabeldiefstal.

Buurtbewoners aan zet

Een heel belangrijke doelgroep om kabeldiefstal te melden zijn de buurtbewoners. Zij kunnen terecht op het nummer 0800/30.230 indien zij getuige zijn van verdacht gedrag in de nabijheid van de spoorinfrastructuur.

Wanneer spreken we van een "verdachte situatie"?

Enkele voorbeelden:

 • Personen met kniptangen lopen in de omgeving van de sporen.
 • Flarden van kabelomhulsels liggen op de grond in de buurt van de sporen.
 • Er staat een bestelwagen op een ongebruikelijke plaats naast de sporen geparkeerd.
 • Personen zonder fluorescerend vestje wandelen langs de sporen.

Bovenstaande signalen kunnen erop duiden dat er koperdieven aan het werk zijn (geweest). In dat geval is een telefoontje naar het interventienummer ten zeerste aan te bevelen.

Schroothandelaars bijstaan

Naast buurtbewonders richt Infrabel zich ook tot de schroothandelaars aangezien zij net als Infrabel de dupe zijn van dit soort criminaliteit. De Belgische schroothandelaars en recyclagebedrijven lopen namelijk het risico mee op te draaien voor de kosten van kabeldiefstallen indien zij - zelfs zonder het te beseffen - gestolen materiaal inkopen.

Wanneer zij kabels van verdachte oorsprong aangeboden krijgen, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de politie (via het noodnummer 101). Hierdoor kunnen zij de bevoegde autoriteiten helpen kabeldieven te klissen en aldus het probleem op structurele wijze aan te pakken.

Uiteraard is het niet altijd even gemakkelijk om de herkomst van de aangeboden kabels te achterhalen. Daarom stuurden Infrabel en de toenmalige NMBS Holding hen in het kader van hun campagne een praktische gids met foto’s en beschrijvingen toe om hen te helpen koper afkomstig van het Belgische spoornet snel en efficiënt als dusdanig te identificeren.