Verschil tussen Infrabel en NMBS

Het onderscheid tussen de bevoegdheden van Infrabel en de NMBS is niet altijd even duidelijk. Ze vloeien immers beiden voort uit de vroegere, unitaire NMBS. Bovendien zijn hun bevoegdheden sinds de oprichting van de NMBS-Groep in 2004 verder geëvolueerd.

De evolutie van de NMBS-Groep

Om goed te begrijpen wat er precies veranderd is, gaan we een tiental jaar terug in de tijd. Tot 2004 was er maar één onderneming, de NMBS. Zij oefende alle bevoegdheden uit met betrekking tot de spoorwegen: zowel het vervoer van de reizigers als het beheer van het spoorwegnet en de spoorweginfrastructuur

Eind 2004 werd de unitaire NMBS gesplitst naar aanleiding van de nieuwe Europese reglementering. Die reglementering legde immers een scheiding op tussen de nationale spoorwegoperator en de beheerder van de spoorweginfrastructuur om oneerlijke concurrentie in de sector tegen te gaan. De NMBS werd dus gesplitst in drie eenheden: de NMBS (spoorwegoperator), Infrabel (infrastructuurbeheerder) en de NMBS-Holding. De NMBS-Holding werd opgericht onder impuls van de sociale partners die streefden naar het behoud van het unieke personeelsstatuut. De NMBS-Holding was eveneens verantwoordelijk voor het het beheer van de grote stations en ICT.

Eind 2013 versmolten de NMBS-Holding en de NMBS tot de NMBS. Een aantal oude bevoegdheden van de NMBS-Holding werd overgenomen door HR Rail (dat opgericht werd als dochteronderneming van Infrabel en de NMBS), terwijl de andere bevoegdheden ‘verdeeld’ werden onder Infrabel en de ‘nieuwe’ NMBS. Dat is ook de huidige structuur van de spoorwegen.

Infrabel is bijgevolg een relatief jonge onderneming die kan bogen op 180 jaar spoorwegexpertise. Lees hier meer over de geschiedenis van de onderneming en haar evolutie door de laatste twee eeuwen heen.

Bevoegdheden NMBS - Infrabel

Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur. Zijn klanten zijn niet zozeer reizigers maar wel ondernemingen die het spoorwegnet willen gebruiken om reizigers (NMBS, Thalys ...) of goederen te vervoeren (B Logistics, Euro Cargo Rail, Captrain ...). 

Infrabel heeft onder meer de volgende taken: 

 • het onderhoud van het spoorwegnet
 • de uitbreiding en modernisering van het spoorwegnet
 • het beheer van het treinverkeer
 • de facturering van rijpaden

De NMBS is de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Haar klanten zijn de reizigers zelf. De NMBS is onder meer verantwoordelijk voor: 

 • de organisatie van het reizigersvervoer in België en gedeeltelijk in het buitenland
 • de organisatie van het goederenvervoer (B Logistics)
 • het onderhoud van het rollend materieel
 • de verkoop van vervoerbewijzen
 • de informatie aan de reizigers (de gele affiches met de treinuren, de schermen in de tunnels en de stationsgebouwen, de aankondigingen in het station ...)
 • het beheer van de stations
 • Securail

HR Rail is de gemeenschappelijke dochteronderneming van Infrabel en de NMBS. HR Rail is de juridische werkgever van het volledige personeel van de twee ondernemingen en waarborgt het unieke statuut van de spoorwegbeambten. HR Rail staat onder meer in voor: 

 • de aanwerving van het personeel van Infrabel en de NMBS
 • de sociale dialoog
 • het sociale secretariaat
 • de dienst pensioenen

Meer hierover