Management en structuur

Infrabel is actief in het hele land en telt een groot aantal werkzetels op verschillende locaties. Met een personeelsbestand van 11 000 medewerkers zijn een efficiënte bedrijfsstructuur en een duidelijke taakverdeling essentieel. Lees hieronder meer over onze directies en ondersteunende diensten,  onze raad van bestuur en onze dochterondernemingen.

Management en raad van bestuur

Luc Lallemand staat als gedelegeerd bestuurder in voor de dagelijkse leiding van Infrabel. Hij bekleedt deze functie sinds 2005, het jaar waarin Infrabel is opgericht, en wordt in zijn taak bijgestaan door een Uitvoerend comité. Dat comité bestaat uit de verschillende directeurs van de 3 directies en algemene diensten van Infrabel. Huidige samenstelling van het uitvoerend comité:

 • Luc Lallemand, CEO
 • Luc Vansteenkiste, director van de directie Asset Management
 • Ann Billiau, director van de directie Traffic Management & Services
 • Jochen Bultinck, director van de directie Build (01/04/2017)
 • Christine Vanderveeren, director van de dienst Finance & Business Administration (sinds 1/07/2016)
 • Nico Van Wijk, director van de dienst HR & Organisation
 • Eric Mercier, director van de dienst Information & Communication Technology
 • Benoît Gilson, director van de dienst Corporate & Public Affairs

De raad van bestuur van Infrabel wordt sinds 1 januari 2017 voorgezeten door Meneer Herman De Bode. De raad van bestuur telt momenteel 14 leden, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 met betrekking tot de vertegenwoordiging van de regio's. De bestuurders worden gekozen in functie van de complementariteit van hun competentie, zoals financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten, hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsbeleid en sociale relaties. Ten minste een derde van de leden moet van het andere geslacht zijn. Ook moet het evenwicht tussen de landstalen gerespecteerd worden. 

Samenstelling van de raad van bestuur op 01/01/2017:

 • Herman De Bode, voorzitter van de raad
 • Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder
 • Pierre Provost, bestuurder
 • Sylviane Portugaels, bestuurder
 • Laurent Vrijdaghs, bestuurder
 • Florence Reuter, bestuurder
 • Ingrid Ceusters, bestuurder
 • Karin Genoe, bestuurder
 • Mieke Offeciers, bestuurder
 • Jan Cornillie, bestuurder
 • Ruben Lecok, bestuurder
 • Jacques Etienne, bestuurder
 • Karel Stessens, bestuurder
 • Antoine de Borman, bestuurder

Meer informatie over de werking en de regulering van de bestuursorganen bij Infrabel 

Onze bedrijfsstructuur: 3 directies en 4 ondersteunende diensten

Infrabel organiseert zijn activiteiten in 3 directies, met elk hun eigen specialisaties en verantwoordelijkheden. 

de directie Traffic Management & Services

 • Het treinverkeer op het Belgische spoornet dagelijks in goede banen leiden vanuit de seinhuizen en het nationale verkeerscoördinatiecentrum, het Railway Operations Center
 • De spoorcapaciteit verdelen en toewijzen aan de spooroperatoren
 • Nauwe contacten met de klanten van Infrabel onderhouden: spooroperatoren, bedrijven die een spooraansluiting hebben op ons net en industriële klanten die hun goederen per spoor willen vervoeren
 • Waken over de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer via de continue verbetering van het veiligheids- en stiptheidsbeheersysteem

de directie Asset Management

 • De verschillende onderdelen van de spoorinfrastructuur onderhouden en vernieuwen: sporen, kunstwerken, seininrichting, bovenleiding, enz.
 • Het spoorwegmateriaal en -gereedschap vervaardigen en herstellen, bvb. wissels of andere spoortoestellen en werktreinen
 • Snel ingrijpen bij storingen van de spoorinfrastructuur

de directie Build

 • De spoorinfrastructuur laten mee evolueren met de mobiliteitsbehoeften
 • Nieuwe spoorlijnen bouwen 
 • Bestaande spoorlijnen volledig moderniseren
 • Uitrol van nieuwe seininrichtingssystemen zoals bvb. het Europese treincontrolesysteem ETCS

De 4 algemene transversale diensten centraliseren de ondersteunende processen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse functionering van het bedrijf:

de dienst Finance & Business Administration

 • Het financiële beheer verzekeren
 • De bedrijfsstrategie ontwikkelen en de toepassing ervan binnen het bedrijf opvolgen
 • Juridische aangelegenheden behandelen
 • Waken over de correcte afhandeling van aankoopdossiers en – procedures

de dienst HR & Organisation

 • Het management van de verschillende Directies en Support Services ondersteunen in HR materies en verstrekken van HR advies
 • De opleiding en de continue ontplooiing van alle Infrabel medewerkers verzekeren via moderne leertechnieken
 • De business ondersteunen in het zoeken van nieuwe medewerkers en bij conflicten op vlak van interpersoonlijke relaties
 • Het beheer van het personeel en van de organisatie van Infrabel verzekeren

de dienst Corporate & Public Affairs

 • Waken over de reputatie van Infrabel bij de verschillende stakeholders
 • Het verstrekken van informatie voor buurtbewoners van het spoor
 • Nauwe contacten onderhouden met de pers
 • Een efficiënte interne communicatie verzekeren binnen het bedrijf

de dienst Information & Communication Technology

 • Informatica oplossingen ontwikkelen voor de hele onderneming
 • Telecommunicatie oplossingen leveren voor de hele onderneming

Om het goede bestuur van de onderneming te garanderen, beschikt Infrabel over een onafhankelijke Interne Audit. De interne audit is opgericht door de raad van bestuur en helpt het management van de onderneming bij het bereiken van de strategische en operationele doelstellingen.

  Onze dochterondernemingen

  Infrabel heeft verschillende dochterondernemingen, waarvan TUC RAIL en HR RAIL de belangrijkste zijn:

  • TUC RAIL is een Belgisch studiebureau dat gespecialiseerd is in spoortechnologie. TUC RAIL is in België vooral actief in opdracht van de directie Build van Infrabel. Het verzekert het project management van grote infrastructuurprojecten, realiseert haalbaarheidsstudies, stelt technische plannen op en volgt de uitvoering van de werkzaamheden op. 
  • HR RAIL is een gemeenschappelijke dochteronderneming van NMBS en Infrabel. HR RAIL zorgt voor het personeelsbeheer en is de unieke werkgever van het personeel van de twee spoorbedrijven.