Werkplaatsen

Onze ingenieurs en technici waken dag en nacht over de goede staat van de spoorinfrastructuur. Er zijn heel wat gespecialiseerde materialen en uitrustingen nodig voor het onderhoud en de vernieuwing van onze infrastructuur: spoorstaven, wissels, steenslag, overwegblokken, onderhouds- en vernieuwingstreinen... De centrale werkplaatsen van Infrabel staan in voor de vervaardiging, de levering en het onderhoud van deze materialen, machines en gereedschappen. Elke werplaats legt zich toe op een bepaald vakdomein.

De werkplaats van Bascoup

De spoortoestellen zijn een cruciaal onderdeel van de spoorinfrastructuur. Zo kan een defecte wissel het spoorverkeer danig in de war sturen. Voor de productie van deze spooruitrustingen is heel wat ervaring en precisiewerk nodig. De werkplaats van Bascoup verwerkt en monteert gewone spoorstaven tot wissels en andere spoortoestellen. De activiteiten van deze gespecialiseerde site zijn ondertussen al meer dan 100 jaar oud. 

De werkplaats van Bascoup staat voor een enorme uitdaging. Heel wat spoortoestellen op het spoornet bereiken binnenkort het einde van hun levensduur en moeten dus de komende jaren vervangen worden. De vraag naar wissels is daarom de voorbije jaren exponentieel toegenomen. Extra productiecapaciteit voor Bascoup is geen overbodige luxe! 

Sinds maart 2016 beschikt de werkplaats over twee gloednieuwe montagehallen. De productiecapaciteit is sindsdien gestegen met 50%. Bovendien beschikken de nieuwe hallen over aangepaste hefsystemen om de productie van betonnen wissels te vereenvoudigen. Vandaag is 30% van de nieuwe wissels gebouwd op betonnen dwarsliggers en dat aantal zal in de toekomst verder toenemen... 

De werkplaats van Schaarbeek

Deze werkplaats legt zich toe op de bewerking en de behandeling van spoorstaven. Nieuwe en herbruikbare spoorstaven worden er omgetoverd tot gebruiksklare rails. De langgelaste spoorstaven, met een lengte van 300 meter, zijn de absolute specialiteit van deze werkplaats. Maar er is meer... De speciale werktreinen en werktuigen die nodig zijn voor de onderhouds- en vernieuwingswerken op het spoor worden er onderhouden en hersteld. Het team van Schaarbeek levert ook reserveonderdelen voor het onderhoud en voert kleine herstellingen uit van gereedschap.

De werkplaats van Wondelgem

Deze werkplaats is gespecialiseerd in houtbewerking en levert de nodige dwarsliggers en houtstukken voor het spoorwegnet. De houtonderdelen worden in Wondelgem op de juiste manier gedroogd en gecreosoteerd vooraleer ze in het spoor worden gelegd. De werkplaats van Wondelgem is in handen van de firma Woodprotect, een dochteronderneming van Infrabel.

De werkplaats van Roeselare

In Roeselare draait alles rond beton. De werkplaats vervaardigt alle gestandaardiseerde betonelementen die voor het spoorwegnet bestemd zijn: perronboorden, sleuven, overwegblokken...