Het spoor ondersteunt duurzame mobiliteit

De trein, transportmiddel in dienst van de samenleving

Door met de trein te reizen, kies je voor het meest ecologische vervoermiddel en ondersteun je de mobiliteit !
De trein heeft niet alleen een lange geschiedenis maar is ook een toekomstgericht vervoermiddel. Het biedt een ideale oplossing voor de groeiende mobiliteits- en milieuproblemen en verbetert zichzelf voortdurend om sneller, zuiniger veiliger en meer toegankelijk te zijn.

De trein is ook het veiligste vervoermiddel, voor auto's, motoren, trams, bussen, boten, vliegtuigen en zelfs veiliger dan te voet gaan (bron : European Safety Council). Via het goederentransport zorgt de trein ook voor een daling van het aantal vrachtwagens op onze wegen. Bij 39 op 100 verkeersongevallen zijn er vrachtwagens betrokken.

Met 3.570 km spoor, blijft het Belgische spoornet een van meest dichte spoornetten ter wereld. Als belangrijke speler in de ontwikkeling van de Belgische economie en samenleving, neemt Infrabel een centrale plaats in op het vlak van duurzame mobiliteit in Europa: ontwikkeling van goederencorridors, verbetering van de toegangswegen tot de havens en luchthavens.

Bovendien is 80 % van de indirecte transportkosten (ongevallen, milieuschade...) te wijten aan het wegverkeer, tegen slechts 1,9 % aan het spoorverkeer. De files betekenen voor België jaarlijks een economisch verlies van 150 miljoen euro.

Met meer dan 34.000 rechtstreekse en niet delokaliseerbare jobs (Bron op 1/10/2015), is het spoor ook een van de grootste werkgevers van het land. Ook qua investeringen neemt het spoor in België een prominente plaats in (meer dan 9 miljoen euro geïnvesteerd in 2015).

Lage uitstoot van CO2

Sinds de jaren 1990 is de CO2-uitstoot door transport hand over hand toegenomen, met een stijging van 45 % in minder dan 20 jaar. Deze uitstoot vertegenwoordigt bijna 1/5e van de CO2 uitstoot in de wereld. Terwijl de IPCC (Intergouvernementele Werkgroep over Klimaatverandering) een vermindering van 40 tot 70 % van broeikasgassen aanbeveelt, zou de CO2 uitstoot volgens het Internationaal Energieagentschap, tegen 2050 stijgen met 130%…

De CO2-uitstoot van het spoorverkeer is verantwoordelijk voor minder dan 1% van de uitstoot op wereldschaal. Per vervoerde reiziger stoot de trein gemiddeld 7 tot 20 maal minder CO2 uit dan een auto. Een spoorlijn kan ook 5 maal meer reizigers per uur verwerken dan een autoweg met 3 rijstroken.

In België is het spoor, in vergelijking met alle andere vervoerswijzen, verantwoordelijk voor slechts 1,2% van de CO2-uitstoot (bron: Eurostat). Onze treinen vervoeren jaarlijks meer dan 200 miljoen reizigers… waarmee ze meer dan 150 miljoen autoritten van onze wegen halen. Jaarlijks wordt er in België 51,3 miljoen ton goederen per spoor vervoerd, goed voor 3 miljoen vrachtwagens minder over de weg.