Infrabel heeft aandacht voor zijn personeel (People Internal)

Onze medewerkers zijn onze beste ambassadeurs. Infrabel bekommert zich om de veiligheid en het welzijn van het personeel en doet er alles aan om hen de beste werkomstandigheden aan te bieden. 

Veiligheid en welzijn

Bijna 12.000 medewerkers van Infrabel zetten zich dagelijks hard in om een efficiënt spoorwegnet te kunnen aanbieden. Infrabel tracht hen de beste werkomstandigheden aan te bieden. We verzekeren de veiligheid van ons personeel (via veiligheidsconferenties en permanente opleidingen) en bevorderen hun welzijn: modernisering van de gebouwen, specifieke opleidingen, brochures en filmpjes over welzijn op het werk…

Er worden ook verschillende initiatieven op touw gezet om, rekening houdend met de vele verwachte pensioneringen in de komende jaren, de operationele continuïteit te verzekeren.

Herwaardering van onze know-how

Bij Infrabel gaat onze aandacht vooral uit naar een lerende organisatie en een bedrijfscultuur gebaseerd op dialoog en wederzijds respect. We zetten acties op touw zodat onze medewerkers zich gewaardeerd voelen en onze teams nog efficiënter kunnen werken en beter voorbereid zijn op de nieuwe uitdagingen: gedragscode, opleidingscentrum en ontwikkelingscentrum, professionele opvang van elke nieuwe medewerker,...

Elk jaar worden onze collega's in de kijker geplaatst op Open Bedrijvendag. Een unieke gelegenheid om het grote publiek, elk jaar gemiddeld meer dan 10.000 bezoekers, te laten kennismaken met de uiteenlopende en complexe beroepen van onze onderneming. 
In het Traffic Control, de Logistieke Centra Infrastructuur (LCI) en in de seinhuizen, overal krijgen de bezoekers veel uitleg en kunnen ze op een parcours demonstraties bijwonen, waarbij de klemtoon steevast ligt op veiligheid, onze absolute prioriteit.