Infrabel heeft aandacht voor de samenleving (People External)

Infrabel is een belangrijke speler voor de realisatie van duurzame mobiliteit in België. We streven ernaar om de kwaliteit en de toegangelijkheid van onze spoorinfrastructuur verder te verbeteren.

De veiligheid van de burgers verzekeren

Veiligheid op het spoornet is de allereerste prioriteit van Infrabel. We ontwikkelen en installeren veiligheidssystemen in de sporen (TBL1+, ETCS) en werken elke dag aan een kwaliteitsvolle infrastructuur en een betrouwbaar beheer van het treinverkeer.
Ook sensibilisering, communicatie en opleiding maken integraal deel uit van onze veiligheidsstrategie. We waken informeren de bevolking via diverse sensibiliseringsacties.

Er zijn ook acties voor de allerkleinsten… De grote schoolkalender is een mooi voorbeeld van de manier waarop Infrabel leerlingen en leerkrachten van het lager onderwijs tracht te sensibiliseren voor de elementaire veiligheidsregels (in het station, langs de sporen en op overwegen).

Kwaliteit en toegankelijkheid van het spoor voor een betere mobiliteit

Via tal van projecten bouwt Infrabel mee aan de mobiliteit van morgen
Brussels Airport is vandaag één van de luchthavens in Europa met de beste spoorverbindingen. Dankzij de Diabolo-verbinding (2012),  is Brussels Airport rechtstreeks verbonden met de belangrijkste spoorlijnen van het Belgische net én met de internationale spoorassen, en zo dus ook met verschillende Europese grootsteden.
Na de indienststelling in april 2016 van de Schuman-Josafattunnel is de Europese wijk ten Noorden van Brussel nu verbonden met de luchthaven en met de belangrijkste steden van het land zonder daarbij de Noord-Zuidverbinding nog verder tebelasten.

We werken ook met seizoensactieplannen (plannen die proactief worden opgesteld om bepaalde extreme weersomstandigheden zo goed mogelijk op te vangen: sneeuw, vorst, vallende bladeren, hitte…).

De hinder voor de buurtbewoners verminderen

Een ander bijzonder aandachtspunt bij Infrabel is het verminderen van geluidshinder veroorzaakt door het treinverkeer, en meer bepaald de hinder die veroorzaakt wordt door de spoorinfrastructuur. Vanuit die optiek trof Infrabel verschillende maatregelen (meting van het geluidsniveau, bouw van overdekte sleuven, plaatsing van geluidswanden- en schermen...) om de impact van de geluidshinder op de levenskwaliteit van de buurtbewoners te beperken.
Bij de reeds ingevoerde maatregelen... Een nieuwe slijptechniek laat toe om de spoorstaven gladder te maken zodat het contact tussen de spoorstaven en de wielen van het rollend materieel minder lawaai veroorzaakt. Vanaf 2017 zullen alle spoorlijnen uitgerust zijn met nieuwe isolerende flensplaten (blokjes rubber geplaatst tussen de spoorstaven en de dwarsliggers) om de akoestische kwaliteit te verbeteren.

Onze werven veroorzaken inderdaad soms geluidshinder voor de buurtbewoners. Infrabel sensibiliseert zijn personeel om de impact van deze hinder te beperken.

Bij Infrabel is er ook een cel die zich uitsluitend bezighoudt met de buurtbewoners. Sinds 2006 informeert dit uniek contactpunt de buurtbewoners over projecten en werkzaamheden waarvan zij hinder kunnen ondervinden.