Vernieuwing van de infrastructuur tussen Ottignies en Leuven - 12/04/2018

Van 6 tot 16 april 2018 vinden er grote vernieuwingswerken plaats aan de infrastructuur tussen Ottignies en Leuven (lijn 139).

Leuven-Ottignies

Een investering van 10 miljoen € en 9 werkdagen

De werken gingen van start op vrijdag 6 april. Op het baanvak « Waver-Leuven » van de lijn 139 zijn 300 technici dag en nacht in de weer om de infrastructuur aan beide kanten van de taalgrens te vernieuwen. Van de 10 miljoen € die Infrabel in de werken investeert, gaat 6 miljoen naar het Waalse spoordeel en 4 miljoen naar het Vlaamse spoordeel. De werken werden bepaald in overleg met NMBS en de betrokken gemeentes.

In Wallonië wordt meer dan 30 kilometer spoorstaven vervangen. In Waver en Grez-Doiceau worden 2 overwegen volledig vernieuwd en vinden op 6 andere overwegen en evenveel spoortoestellen (wissels, ...) onderhoudswerken plaats.

In het Vlaamse landsdeel worden 5 wissels en 6 overwegen volledig vernieuwd. Er worden tevens 2,5km nieuwe bovenleidingkabels gelegd.

Aan het hoofd van beide werven staan 2 vrouwelijke managers. “Als ingenieur kom je eerder terecht in een mannenwereld, maar daar staan we eigenlijk niet bij stil. Infrabel is een bedrijf dat heel sterk inzet op diversiteit. Bovendien is het uitdagend om dergelijke werven te leiden en het fijne is dat je resultaat ziet.”, aldus de twee dames.

Buitendienststellingen voor de optimale uitvoering van de werken

De Area North-East voert grootschalige werken uit aan meerdere wissels, waardoor het treinverkeer op de lijn 139 dient te worden onderbroken. Ook in de Area South-East waren grote werken noodzakelijk. Een onderbreking van het treinverkeer bleek de meest efficiënte oplossing om de werkzaamheden over de taalgrens heen te kunnen uitvoeren. De betrokken partijen pleegden herhaaldelijk overleg met I-TMS om een gezamenlijke planning op te stellen en de beschikbare tijd en de buitendienststelling van de lijn maximaal te benutten.

Lijn Gembloers-Auvelais

Tezelfdertijd voert Infrabel werken uit op de lijn 144 tussen Gembloers en Auvelais om er spoorstaven te vervangen. Een dertigtal mensen zijn aan de slag op deze werf. Het budget hiervoor bedraagt bijna 2 miljoen €. Ook op dit spoordeel wordt het treinverkeer onderbroken.

Alternatieve dienstverlening voor de reizigers

Het treinverkeer wordt dus voor deze grote werken volledig onderbroken. Om de hinder voor de reizigers te beperken, vinden de werken plaats tijdens de schoolvakantie. NMBS raadt haar reizigers aan zich vooraf goed te informeren via haar informatiekanalen :

  • www.nmbs.be
  • Facebook
  • Twitter
  • Het personeel in de stations
  • De klantendienst op het nummer 02/528.28.28