Verkeersdag in Meerhout: Infrabel sensibiliseert 750 leerlingen - 18/09/2018

Op dinsdag 18 september gaf Infrabel op de Verkeersdag in Meerhout verschillende lessen over spoorveiligheid aan 750 leerlingen van het zesde leerjaar van de basisscholen in Meerhout, Geel en Laakdal.

Verkeersdag in Meerhout

De Verkeersdag in Meerhout is een initiatief in het kader van de Week van de Mobiliteit dat in samenwerking met de mobiliteitsdiensten en basisscholen van de gemeenten Meerhout, Geel en Laakdal, de lokale politie, enkele bedrijven uit de Kempen en Infrabel wordt georganiseerd.

Infrabel neemt al verschillende jaren deel aan dit initiatief om leerlingen van het zesde leerjaar te leren hoe ze zich in de nabijheid van de sporen, aan overwegen en in de stations veilig kunnen gedragen.

De Grote Schoolkalender

Dit jaar stelde Infrabel de 10e editie van zijn Grote Schoolkalender aan de leerlingen voor. Deze populaire didactische tool wordt bij het begin van elk schooljaar onder alle leerkrachten van het basisonderwijs verspreid. Aan de hand van een aantal sprekende tekeningen toont het de kinderen duidelijk wat wel en niet mag in de buurt van de sporen.