Stalen boogbrug in Brugge op spectaculaire wijze geplaatst - 12/03/2018

Het voorbije weekend heeft Infrabel de nieuwe 50 meter lange stalen boogbrug over de Blankenbergse Steenweg in Brugge geplaatst. Een technisch huzarenstukje waarvoor speciale mobiele platformwagens en heel wat technici werden ingezet.

De stalen boogbrug van 50m lang en bijna 800 ton zwaar is de voorbije maanden gemonteerd op een weide. Met behulp van mobiele platformwagentjes werd de brug vrijdagmiddag opgetild en naar zijn definitieve locatie gereden.

In een tijdspanne van slechts 48u is in eerste instantie de huidige spoorbrug weggenomen en de nieuwe boogbrug op zijn plaats gezet. Deze spectaculaire werkzaamheden zijn volgens een zeer strakke timing verlopen omdat het treinverkeer op deze nieuwe spoorbrug vanaf maandagochtend opnieuw moest kunnen rijden.

De vernieuwingswerken aan de brug zullen afgerond zijn tegen eind november en passen in de aanleg van een derde spoor tussen Brugge en Dudzele om het toenemende treinverkeer van en naar de kust op te vangen. . De werken worden gespreid over meerdere jaren, en dit in functie van de beschikbare financiële middelen